drink

น้ำแข็ง(แก้ว) 2   น้ำเปล่า / โค๊ก(บิ๊ก)  20  ชาดำเย็น 20  ชามะนาว / ชานม 25สตอเบอรี่ปั่น 60  มะเขือเทศปั่น,กล้วยปั่น,มะนาวปั่น,สับปะรดปั่น 50  ไฮเนเก้น ขวดใหญ่ 130

Comments