ตารางเรียนวิชา  ปรับพื้นฐาน สำหรับ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ชั้นปี 1
มาแล้วครับ  ตารางฝึกอบรมก่อนลงปฏิบัติงาน  รายวิชา ธุรกิจค้าปลีกคร้านสะดวกซื่อ 1,3,5  
กลุ่ม A  ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2561
-คลิก- 
อับเดท ! ล่าสุด ตารางสาขาร้าน.. นักศึกษา ปวช. 1 ทั้ง 2 กลุ่มนะครับ
-คลิก- 
 สอนปลายภาค สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
กลุ่ม B (1/2561)
 ชั้นปี
QR-Code 
ปวช. ปี 1 กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
                           -Scan QR_CODE------->

http://gg.gg/final-retail-1B
ปวช. ปี 2 กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
                          -Scan QR_CODE-------->
 
ปวช. ปี 3 กลุ่ม B สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
                          -Scan QR_CODE-------->
 
 ข้อสอบปลายภาค (1/2561)
 วิชา
QR-Code 
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 
                     -Scan QR_CODE------->

http://gg.gg/Art_composition-of-computer 
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
                    -Scan QR_CODE-------->
http://gg.gg/Basic-Mathematics_2000-1402
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                    -Scan QR_CODE-------->
http://gg.gg/final_basic_programming
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
                    
-Scan QR_CODE-------->
 http://gg.gg/final-test-IRB-3211-2001
http://www.t-techno.itshop.info/
https://drive.google.com/file/d/0B73-TxfCUrQdVUEyOFNlT1V3b0E/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0zl51-2aIXjGgrSpRMPSH_WxywL9xr8VYFUe8wxVac/edit#gid=1390188381
https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84-557401560941241/
http://www.t-techno.ac.th/
https://sites.google.com/site/khomsansompanya/home/kyslogo.png