การถวายบังคม

การถวายบังคม

        มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

        1.  ท่าเตรียม            

ท่าเตรียม

1)  ผู้แสดงนั่งคุกเข่า  โดยนั่งอยู่บนส้นเท้าทั้งสองเข่าห่างกันพอประมาณ

2)  วางอาวุธไว้ตามลักษณะของอาวุธแบบลักษณะของการขึ้นพรหม

3)  พรหมนั่งวางกระบี่ไว้ทางด้านซ้ายมือ ด้ามกระบี่เสมอเข่าปลายกระบี่ชี้ไปด้านหลัง  หันโกร่งกระบี่ออกนอก

4)  พรหมยืนวางกระบี่ไว้ด้านหน้าปลายชี้ไปทางตรงคู่ต่อสู้โกร่งกระบี่อยู่ด้านล่างห่างเข่าประมาณ1คืบ

       
         2.  ท่าเริ่มต้น

                1)  ประนมมือที่หน้าอกก้มศีรษะพร้อมโน้มตัวไปข้างหน้า  ลดมือลง

                2)  จีบมือทั้งสอง  แยกหงายฝ่ามือวาดมือออกข้างลำตัว  ดึงนิ้วมือทั้งสองให้ชิดหากัน ดึงมือเข้าประนมที่หน้าอก

                3)  เหยียดแขนคู่ไปข้างหน้าขึ้นบน  เงยหน้าพร้อมนิ้วมือทั้งสองจรดหน้าผาก

                4)  ลดมือทั้งสองให้เหยียดและกลับมาประนมใหม่นับ 1

                5)  เหยียดแขนคู่ไปข้างหน้า  ขึ้นบนพร้อมเงยหน้าปลายนิ้วมือทั้งสองจรดหน้าผาก

                6)  ลดมือทั้งสองให้เหยียด และกลับมาประนมใหม่ นับ 2

                7)  เหยียดแขนคู่ไปข้างหน้าขึ้นบนพร้อมเงยหน้า  ปลายนิ้วมือ ทั้งสองมาจรดหน้าผาก

                8)  ลดมือทั้งสองให้เหยียดและกลับมาประณมใหม่  นับ 3

เมื่อทำครบ 3 ครั้ง ถือเป็นการเสร็จสิ้นการถวายบังคมกระบี่

ท่าถวายบังคม (สำหรับพรหมนั่ง)

 

Comments