Кабінет історії


          Біляївського району Одеської областіЗавідуюча кабінетом: Решетник  Н.В.)


  

 
     Паспорт 
кабінету історії 

Загальноосвітня школа ______ ступенів   м.________

Завідувач кабінетом  ____________________________ 

Загальна площа кабінету ________________________ 

Число учнівських місць__________________________ 

Прізвище та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті:

________________________________________________   

________________________________________________

________________________________________________                                              

Облік засобів навчання 

Найменування майна

Кількість

1

Стіл учителя

 

2

Стілець учителя

 

3

Парти учнівські

 

4

Стільці учнівські

 

5

Дошка

 

6

Дошка магнітна

 

7

Шафи

 

8

Стенди

 

9

Портрети

 

10

Комп’ютер

 

11

Телевізор

 

12

Магнітофон

 

13

Відеомагнітофон

 

   14

Мультимедійний проектор

 

15

Карнизи

 

16

Штори

 

17

Годинник

 

18

Таблиці

 

19

Карти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: перелічити всі наявні в кабінеті засоби. 

Назва документа

Примітка

1

Положення про навчальний кабінет

 

2

Перспективний план кабінету

 

3

План роботи кабінету на навчальний рік 

 

4

Навчальні програми з предмета

 

5

Календарно-тематичні плани

 

6

Поурочні плани

 

7

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

8

Плани роботи гуртків

 

9

Інвентарна книга

 

10

Матеріальна книга

 

11

Інструкції з техніки безпеки  та охорони праці  в навчальному кабінеті  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативні документи

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 Матеріали для вивчення (перевірки)     навчальних досягнень учнів з історії

Клас

Тема

Кількість

 

 

ТЕСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історично-термінологічні 

диктанти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична, довідкова література

 (енциклопедії, словники, довідники методичні посібники

 з викладання предмета, дидактичні матеріали,

збірники історичних диктантів, тестів, науково-популярна

 література з навчальної та позакласної роботи 

Автор

Назва, видавництва, рік видання

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Журнали, газети

Назва

№ журналу

газети

Рік

 видання

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-наочні посібники

(карти, атласи, таблиці,портрети) 

Клас

Назва

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Екранно-звукові посібники 

(комп’ютерні програми, відеокасети, аудіокасети, диски, діафільми, інше) 

Клас

Назва

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні комплекти 

Назва тематичних папок

Кількість

1

Нормативні документи з викладання історії та правознавства в 2011/2012н.р.

 

2

Матеріали перспективного педагогічного досвіду

 

3

Методичні рекомендації щодо викладання історії та правознавства

 

4

Матеріали олімпіад

 

5

Матеріали моніторингу рівня навчальних досягнень з історії та правознавства

 

6

Тести з історії

 

7

Тести з правознавства

 

8

Позакласна робота

 

9

Історія рідного краю

 

10

Матеріали науково-дослідницької роботи учнів

 

11

Пам’ятки-інструкції з самостійної роботи учнів

 

12

Матеріали проведення предметних тижнів з історії та правознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments