แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว 40 อันดับแรกของไทย

อันดับที่ 1. ปางอุ๋ง
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านโครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์
ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ปางอุ๋ง ที่หลายๆ คนอาจยังไม่เข้าใจความหมาย คำว่า “ปาง” ซึ่งหมายถึงที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน “อุ๋ง” นั้น เป็นภาษาเหนือหมายถึงที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำขังเฉอะแฉะ ก็น่าจะหมายถึงที่พักริมอ่างเก็บน้ำนี่เอง

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 2. ปาย
ตั้งอยู่ใน อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน
ปาย...อําเภอเล็ก ๆ ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเยือน อย่างไม่ขาดสาย ความเงียบสงบ
ลําน้ำปายสายน้อยที่ไหลผ่าน กระต๊อบเล็ก

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 3. ดอยอ่างขาง ( ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง )
ตั้งอยู่ใน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ( ดอย อ่างขาง ) เป็นสถานีวิจัยแห่งแรก
ของโครงการหลวง ตั้งอยู่บน เทือกเขาตะนาวศรี ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................

อันดับที่ 4. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ตั้งอยู่ใน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
อลังการทะเลหมอก อุทยาน แห่งชาติห้วยน้ําดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท่องที่อําเภอแม่แตง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 5. วนอุทยานภูชี้ฟ้า
ตั้งอยู่ใน อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย
วนอุทยานภูชี้ฟ้า - ภูชี้ฟ้า อยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่ง
ขวาและป่าแม่งาว ท่องที่บ้านร่ม ฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้า
ไทย

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 6. ดอยแม่สลอง
ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจาก กองพล 93 ซึ่งอพยพจากประเทศพม่าเข้ามาในเขตไทย จํานวนสองกองพัน

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 7. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ตั้งอยู่ใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
ป่าเมฆสูงสุดแดนสยาม แต่เดิม ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา คําว่า ดอยหลวง หมายถึง ภูเขาที่มี ขนาดใหญ่

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 8. วัดร่องขุ่น
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงราย
วัดร่องขุ่น อยู่ที่บ้านร่องขุ่นกม.ที่ 817-818 ทางขวามือ ก่อนจะถึง
ตัวเมือง ๑๒ กม. โดยมีอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้น
แนวหน้าของประเทศไทย

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 9. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ตั้งอยู่ใน อ. ภูกระดึง จ. เลย
วันที่ 18 ม.ค. 48 อุณหภูมิบนยอด เขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงวันนี้
อุณหภูมิต่ําสุด 8.2 องศาเซลเซียล อุณหภูมิสูงสุด 22.5 องศา
เซลเซียล

โรงแรมในจังหวัดเลย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 10. ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
ตั้งอยู่ใน อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน
ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลแม่อูคอ อําเภอขุนยวม
ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม) ก่อนถึงตัว
อําเภอประมาณ 1 กิโลเมตร

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 11. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดิมเป็นสมรภูมิสู้รบ ในภูทับเบิก มีภูลมโล ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในอุทยานฯ

โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 12. พระตําหนักดอยตุง
ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
พระตําหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 13. เวียงกุมกาม
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่
เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด่านเพื่อไขแม่น้ําปิงให้ขังไว้ในคูเมือง

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 14. ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระตําหนักดอยตุง สร้างในปี พ.ศ. 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีดอกไม้เมืองหนาว

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 15. ดอยเชียงดาว
ตั้งอยู่ใน อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว ยอดสูงสุดของดอยเชียงดาว เรียกว่า ดอยหลวง เชียงดาว

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 16. วัดพระธาตุลําปางหลวง
ตั้งอยู่ใน อ. เกาะคา จ. ลําปาง
วัดพระธาตุลําปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ลําปางมาแต่โบราณ ตาม
ตํานานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่ สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย

โรงแรมในจังหวัดลำปาง
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 17. ถ้ำแก้วโกมล
ตั้งอยู่ใน อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
ถ้ําแก้วโกมล อยู่ในท่องที่ ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติป่าแม่ยวม ฝั่งซ้าย มีเนื้อที่ประมาณ 51.26 ไร่

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 18. ภูโคลน
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
ภูโคลน ลึกลงไปใต้พื้นพิภพปฐพี ลี้ลับด้วยทะเลสาบใต้ดิน ที่แท้คือ
สายน้ำแร่อันทรงคุณค่าที่ มนุษย์ค้นหา และพบว่า ตะกอนโคลนที่ปนเปิ้อนมากับน้ําใต้พิภพนั้น

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 19. หมู่บ้านรักไท
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านรักไท (แม่ออ) ตั้งอยู่ ต.หมอกจําแป๋ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 44 กิโลเมตร ผ่านน้ําตกผาเสื่อขึ้นเขา เป็นทางลาดยาง

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 20. อุทยานแห่งชาติไทรทอง
ตั้งอยู่ใน อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อําเภอหนอง บัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอภักดีชุมพล และ อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ประมาณ 199,375 ไร่

โรงแรมในจังหวัดใกล้เคียง
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 21. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ตั้งอยู่ใน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
สวนสนบนภูหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่อําเภอหล่มเก่า อําเภอหลมสัก อําเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 22. ถ้ำลอดปางมะผ้า
ตั้งอยู่ใน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน
ถ้ําลอดปางมะผ้า ถ้ําผีแมนเมืองไทย เถื่อนถ้ํา ยิ่งใหญ่กลางพงไพร
แม่ฮ่องสอน ซอกซอนเป็น โพรงถ้ําด้วยธารน้ําไหลผ่าน ชั่วนาตาปีมีโลกพิสุทธิ์ดุจประกายเพชร

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 23. อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ตั้งอยู่ใน อ. ฮอด จ. เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และอําเภอแม่ แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบ
นิเวศทุกประการ

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 24. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์
ตั้งอยู่ใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดําเนินการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2522 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราช
ประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 25. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตั้งอยู่ใน อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ปฐมบทแห่งการอนุรักษ์พงไพรและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของประเทศไทย มีอาณา เขตครอบคลุม 11 อําเภอ ของ 4 จังหวัด

โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา

.............................................................................................................................................
อันดับที่ 26. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ตั้งอยู่ใน อ. ปัว จ. น่าน
มหัศจรรย์ชมพูภูคา และป่าปาล์มยักษ์ ดอยภูคาเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่พบต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) ซึ่งเป็นพืชหายาก

โรงแรมในจังหวัดน่าน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 27. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ตั้งอยู่ใน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
มหัศจรรย์ป่าใหญ่แห่งเทือกเขาตะนาวศรี อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน มีพื้นที่ครอบคลุม ท้องที่อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 28. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่
ดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และ พระตําหนักภูพิงค์ ราชนิเวศน์

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 29. พระธาตุดอยตุง
ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของ ทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญ เบื้องซ้าย (กระดูกไหปลา
ร้า) ของพระพุทธเจ้า นํามาจากมัธยมประเทศ

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 30. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
ตั้งอยู่ ใน อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่วาง อําเภอ
แม่แจ่ม และอําเภอสะเมิง

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 31. หมู่เกาะสุรินทร์ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์)
ตั้งอยู่ ใน อ. คุระบุรี จ. พังงา
ที่สุดแห่งป่าปะการังและวิถีชาวเล พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์

โรงแรมในจังหวัดพังงา
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 32. สามเหลี่ยมทองคํา
ตั้งอยู่ใน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
สามเหลี่ยมทองคํา อยู่ห่างจากอําเภอแม่สาย 28 กิโลเมตร
ตามทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นบริเวณที่แม่น้ําโขงและ
แม่น้ํารวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 33. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เดินทางตามถนนห้วย
แก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้น
เขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 34. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ตั้งอยู่ใน อ. ละงู จ. สตูล
ตํานานหมู่เกาะทะเลใต้ ตะรุ เตา เป็นคําที่เพี้ยนมาจากคํา
ว่า ตะโละเตรา ในภาษา มลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุ
เตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ ในทะเลอันดามัน

โรงแรมในจังหวัดสตูล
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 35. อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
สุดยอดน้ําตกแห่งเมืองสามหมอกและทุ่งดอกบัวตอง
อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอ
ขุนยวมและอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 36. อุทยานแห่งชาติสาละวิน
ตั้งอยู่ใน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอ
สบเมย อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ ราบริมฝั่งน้ำ

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 37. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. กระบี่
เกาะสวรรค์ แหล่งโบราณหอยล้านปี อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

โรงแรมในจังหวัดกระบี่
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 38. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. ชุมพร
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แนวปะการังที่
ยังคงความสมบูรณ์และสภาพธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด
และเกาะ

โรงแรมในจังหวัดชุมพร
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 39. วัดพระธาตุดอยกองมู
ตั้งอยู่ ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตก
ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

โรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................................................................
อันดับที่ 40. ทะเลแหวก
ตั้งอยู์ใน อ. เมือง จ. กระบี่
ทะเลแหวก อัศจรรย์ Unseen Thailand ลึกล้ําเข้าไปกลาง
ทะเลลึกแห่งอันดามัน ช่วงเวลาหนึ่งที่เรานั่งเรือชม เกาะรูปร่าง สวยงามแปลกตา

โรงแรมในจังหวัดกระบี่
อ้างอิงข้อมูลจาก http://ido24resort.blogspot.com/2011/01/40.html
                       http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pangung.html
Comments