Αρχική σελίδα

Σε αυτή την ιστοσελίδα του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Νησιών Αργοσαρωνικού θα βρείτε αναρτημένα
- τον οδηγό ενημέρωσης του ΕΑΙΤΥ - 2010
- τα παραδείγματα ερωτήσεων - και το πώς θα είναι το περιβάλλον του υπολογιστή κατά τη διαδικασία πιστοποίησης - ΕΑΙΤΥ - 2010
- το υλικό  που έλαβαν όσοι συμμετείχαν στην αρχική επιμόρφωση
- συνδέσμους για ιστοσελίδες συναδέλφων με ασκήσεις και ερωτήσεις
 
*** όσοι πιστοποιήθηκαν πριν από χρόνια - απάντησαν σε ερωτήσεις με windows και office προγενέστερης έκδοσης απ' αυτήν που έχουμε σήμερα - καλό είναι να ρωτήσετε για το περιβάλλον (windows και office - εκδόσεις) που θα χειριστείτε
 

Τα περιεχόμενα των δύο βιβλίων της επιμόρφωσης είναι αναλυτικά:

Βιβλίο 1

"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Σπυρίδων Παπαδάκης, Νικόλαος Χατζηπέρης

Βιβλίο Επιμορφούμενου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:

Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας

  1.1 Δεδομένα και πληροφορίες - Αποθήκευση της Πληροφορίας

  1.2 Υλικό υπολογιστή. Μονάδες εισόδου, εξόδου

  1.3 Εξοικείωση με τον Υπολογιστή και το Περιβάλλον Εργασίας

  1.4 Διαχείριση μονάδων εξόδου και αποθήκευσης

  1.5 Διαχείριση καταλόγων και αρχείων - Συμπίεση αρχείων

  1.6 Το λογισμικό και οι βασικές του κατηγορίες 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:

Επεξεργασία κειμένου

  2.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας

  2.2 Επιλογή - Διόρθωση - Αναζήτηση

  2.3 Μορφοποίηση γραμματοσειρών και παραγράφων 

  2.4 Διαμόρφωση σελίδας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση

  2.5 Εισαγωγή αντικειμένων

  2.6 Πίνακες, περιγράμματα και σκίαση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:

Υπολογιστικό φύλλο

  3.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον ενός υπολογιστικού φύλλου

  3.2 Μορφοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης κελιών

  3.3 Αντιγραφή - Μετακίνηση περιεχομένου κελιών

  3.4 Δημιουργία γραφημάτων

  3.5 Τύποι και συναρτήσεις

  3.6 Διαμόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:

Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

  4.1 Δίκτυα Υπολογιστών, το Διαδίκτυο Χρήση φυλλομετρητή

  4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο - Αξιοποίηση Παγκόσμιου Ιστού

  4.3 Πλοήγηση - Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών

  4.4 Μηχανές Αναζήτησης

  4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  4.6 Επικοινωνία πραγματικού χρόνου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:

Παρουσιάσεις

  5.1 Δημιουργία και προβολή παρουσιάσεων - διαμόρφωση - εκτύπωση διαφανειών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Πρακτική εξάσκηση

  6.1 Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

  6.2 Παραδείγματα των ΤΠΕ από έναν εκπαιδευτικό 

 

Το μικρό βιβλίο Οδηγιών

 

ΒΙΒΛΙΟ 2

"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Κολοκυθάς Αναστάσιος, Γώγουλος Γεώργιος, Παπαστάμος Βασίλης

Βιβλίο Επιμορφούμενου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:

Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας

  1.1 Δεδομένα και πληροφορίες

  1.2 Υλικό Υπολογιστή

  1.3 Εξοικείωση με τον Υπολογιστή 

  1.4 Διαχείριση περιφερειακών συσκευών

  1.5 Διαχείριση καταλόγων & αρχείων - Συμπίεση αρχείων

  1.6 Το λογισμικό και οι βασικές του κατηγορίες 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:

Επεξεργασία κειμένου

  2.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας

  2.2 Διόρθωση, επιλογή, επεξεργασία

  2.3 Μορφοποίηση γραμματοσειρών & παραγράφων 

  2.4 Διαδικασία εκτύπωσης

  2.5 Εισαγωγή αντικειμένων

  2.6 Πίνακες, περιγράμματα, σκίαση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:

Υπολογιστικό φύλλο

  3.1 Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας

  3.2 Μορφοποίηση κελιών, γραμμών και στηλών

  3.3 Αντιγραφή - μετακίνηση κελιών

  3.4 Δημιουργία γραφημάτων

  3.5 Τύποι και συναρτήσεις

  3.6 Διαδικασία εκτύπωσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:

Διαδίκτυο και Υπηρεσίες

  4.1 Δίκτυα υπολογιστών

  4.2 Παγκόσμιος Πληροφοριακός Ιστός

  4.3 Διαχείριση Ιστοσελίδων 

  4.4 Αναζήτηση πληροφοριών

  4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  4.6 Συζητήσεις πραγματικού χρόνου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:

Πρακτική εξάσκηση

  5.1 Οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. σε διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

  5.2 Οδηγός Εγκατάστασης - Ρυθμίσεις

  5.3 Επαναληπτική δραστηριότητα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1. Ιοί υπολογιστών

  2. Λογισμικό Παρουσιάσεων

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. Ασκήσεις Word

  2. Ασκήσεις Excel