4 Fotos Platja Castelldefels | Playa Castelldefels | Castelldefels Beach | Spiaggia Castelldefels


Created with Admarket's flickrSLiDR.

Castelldefels (situada a 41º 16' 48,5" N i 1º 58' 36" E) és una ciutat costanera que té al voltant de 61.000 habitants.

Es troba a 20 minuts de Barcelona (18 km) i a 10 minuts de l'aeroport (9 km) a través d'autopista (C-32), autovia (C-31) i carretera (C-245), i línies d'autobussos i ferrocarril.

Castelldefels (situada a 41 º 16 '48.5 "N y 1 º 58' 36" E) es una ciudad costera que tiene alrededor de 61.000 habitantes.

Se encuentra a 20 minutos de Barcelona (18 km) y a 10 minutos del aeropuerto (9 km) a través de autopista (C-32), autovía (C-31) y carretera (C-245), y líneas de autobuses y ferrocarril.

Castelldefels
(located at 41 º 16 '48.5 "N and 1 º 58' 36" E) is a coastal town that has about 61,000 inhabitants.

It is located 20 minutes from Barcelona (18 km) and 10 minutes from the airport (9 miles) across Highway (C-32), highway (C-31) and road (C-245), and lines are buses and trains.

Castelldefels
(situata a 41 º 16 '48 .5 "N ° e 1 ° 58 '36" E) è una città costiera, che conta circa 61.000 abitanti.

Si trova a 20 minuti da Barcellona (18 km) ea 10 minuti dall'aeroporto (9 miglia) attraverso l'autostrada (C-32), strada (C-31) e strada (C-245), e le linee sono autobus e treni.