ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

ⲛⲟϥⲣⲓ! ⲥⲉⲛⲁⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲁⲓϩⲟ.

ⲓⲥϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉ̀ⲱϣ ϫⲉ ⲡⲓⲗⲉⲝⲓⲕⲟⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲣⲓⲱϥⲓ ⲙ̀ⲛⲁⲓ.

ⲙⲁⲛ̀ⲛⲁⲧ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲛ̀ⲛⲁⲧ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲧⲉϣⲛⲉ. ⲟⲩⲙⲁⲛ̀ⲛⲁⲧ ⲉⲑⲛⲁⲁϥ ⲉϥⲱⲗⲓ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ.

ⲡⲓⲃⲓⲕⲓⲡⲏⲅⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ
ⲟⲩⲃⲓⲕⲓⲡⲏⲅⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ
ⲙ̀ⲛⲁⲓ. ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲑⲁϩⲙⲕ ⲉ̀ⲥϧⲁⲓ ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⲥ̀ⲛⲁⲣⲱⲧ ⲉ̀ⲃⲟⲗ.

ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ
ⲟⲩⲟⲛ ϣ̀ϫⲟⲙ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ ⲉ̀ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛ̀ⲛⲁⲧ ϫⲉ ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϫⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲛ.

 

ⲡⲁⲓϩⲟ ⲁⲩϣⲃⲃⲓⲱϥ ⲛ̀ϧⲁⲉ 2/1/1725 ⲙ̀ⲙ̅ⲣ̅

Comments