Curriculum Vitae

Wykształcenie


2007 – 2011
(zawieszone)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Studia doktoranckie na kierunku Informatyka

2008.05


Certyfikat Project Management Professional (PMP)

2007.02


Certyfikat PRINCE2 Practitioner

2000 – 2005

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Studia magisterskie na kierunku Informatyka zakończone z wynikiem bardzo dobrym obroną pracy pt. Efficiency Improvements of Nearest Neighbor Search

1996 – 2000


V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
Finalista Olimpiady Fizycznej
 

Doświadczenie Zawodowe


od 2013.09

Trevicaprocesor kart i dostawca innowacyjnych rozwiązań płatniczych
PMO Manager
Zarządzanie firmowym portfolio projektów.
Motywowanie i kierowanie zespołem Project Manager’ów.
Planowanie i koordynacja ponad 30 równoczesnych projektów.
Zapewnienie wymaganych zasobów i rozwiązywanie konfliktów.
Monitorowanie postępu prac, zarządzanie ryzykiem oraz zmianami w projektach.
Budowanie relacji z Klientami i dostawcami z całej Europy.
Wsparcie procesow sprzedażowych.
Raportowanie statusów przed Zarządem.

2009.01 – 2013.08

First Data – największy w Polsce agent rozliczeniowy kart płatniczych
Project Manager
Efektywna realizacja projektów:
 • wdrożenia nowych produktów dla klientów detalicznych
 • certyfikacji i uruchomienia wydawnictwa kart kredytowych dla banków
 • dostosowania systemów informatycznych do wymagań regulacyjnych
 • ujednolicenia wewnętrznych procesów i standardów

Zarządzanie zespołem w organizacji macierzowej i kontraktami z dostawcami zewnętrznymi.
Planowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji budżetu projektu.

2007.09 – 2008.12

Software Mind – dostawca biznesowych rozwiązań informatycznych
Project Manager / Analityk Systemowy
 • kierowanie projektami budowy i integracji systemów informatycznych dla firm z sektorach telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego
 • organizowanie pracy, motywowanie i efektywne zarządzanie zespołem
 • prowadzenie analiz systemów informatycznych na zamówienie
 • wsparcie merytoryczne przy tworzeniu nowych ofert

2008.05 – 2008.09

Altkom Akademia – lider edukacji informatycznej i biznesowej w Polsce
Trener w obszarze Zarządzania Projektami
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami

2007.04 – 2007.08

Ericpol Telecom – dostawca usług informatycznych dla telekomunikacji
Project Manager
EvPBX– prowadzenie dużego projektu budowy systemu informatycznego dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie
 • przygotowywanie planów i monitorowanie stanu ich realizacji
 • organizowanie, motywowanie i efektywne zarządzanie zespołem projektowym
 • przydzielanie zadań pracownikom i nadzorowanie wykonywanych prac
 • utrzymywanie bezpośrednich relacji z klientem

2006.04 – 2007.03

Mobiteam – internet, voice & mobile solutions
Project Manager
 • tworzenie zespołów, planowanie projektów i kontrola ich realizacji
 • przygotowywanie i weryfikowanie specyfikacji systemów z klientem
 • przygotowanie i wdrożenie procesu produkcji oprogramowania na bazie RUP
 • prowadzenie szkoleń w zakresie definiowania i zbierania wymagań

2005.01 – 2006.03

ABB – lider w dziedzinie technologii energetyki i automatyki
Samodzielny Projektant Systemów Informatycznych / Kierownik Projektu
Transformer Reporting System– kierowanie projektem wspierającym pomiary i przygotowującym raport z testów transformatora
 • zbieranie i analiza wymagań bezpośrednio od użytkowników z fabryk
 • projektowanie zmian, prowadzenie wdrożeń i szkoleń
 • przeprowadzenie migracji systemu z serwera Oracle na MS SQL Server

ABB Helpdesk – adaptacja i wdrożenie systemu raportowania błędów i zgłaszania zmian do wszystkich utrzymywanych aplikacji.

2003.08 – 2004.12

ComArch – globalny dostawca biznesowych rozwiązań IT
Programista Baz Danych
PRIME – współtworzenie systemu workflow, zarządzającego pracami związanymi z utrzymaniem sieci, dla dużego operatora telekomunikacyjnego
 • analizowanie i weryfikowanie z klientem dostarczonych specyfikacji
 • tworzenie procesów Oracle WorkFlow i ich oprogramowywanie (PL/SQL)

2003.07

Parasoft – dostawca rozwiązań wspierających proces tworzenia oprogramowania
Praktykant / Programista
GRS – budowa repozytorium zasobów (JSP + Oracle/MySQL) dla systemu tworzącego raporty z postępu wytwarzania oprogramowania

Szkolenia


2014.04

Klos Training, Warszawa
Sztuka prezentacji: Odkryj swój styl

2012.05

Management Training & Development Center, Warszawa
Leadership in Project Management

2011.09

Transition Technologies, Warszawa
Enterprise Architect – dokumentacja i specyfikacja wymagań w postaci modeli UML

2011.03

Management Training & Development Center, Warszawa
Negotiation Skills for Project Managers

2010.09

Management Training & Development Center, Warszawa
Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects

2009.01

Premium Technology, Warszawa
CA Clarity Project Management

2008.05

Altkom Akademia, Kraków
Zarządzanie projektami dla menadżerów

2008.04

Instytut ZTI, Warszawa
PMP Exam Preparation

2007.02

CRM, Warszawa
Warsztat przygotowujący do egzaminu PRINCE2 Practitioner

2006.12

CRM, Warszawa
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2

2006.09

Altkom Akademia, Kraków
Zarządzanie ryzykiem w projektach

2006.07

Altkom Akademia, Kraków
Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu

2005.12

IBM, Kraków
Nowoczesne technologie w praktyce. Platforma IBM iSeries

2005.10

ABB, Kraków
Theory of Constraints and Critical Chain in Project Management

2005.06

Erudis, Kraków
Efektywne metody zbierania wymagań

2005.04 – 06

Uniwersytet Ernst&Young, Kraków
Zarządzanie projektami; Analiza i zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie usługami IT; Strategia i polityka bezpieczeństwa

2003.10 – 2004.06

Akademia Regionalna CISCO, Kraków
Cisco Certified Network Associate Semestr 1 i 2

Publikacje


2008.10

Nearest neighbor search by using Partial KD-tree method
Theoretical and Applied Informatics, Vol. 20 No. 3/2008

2005.10

Simulation of Physical Phenomena by Means of Aspect Programming
System Modelling Control — 2005. Preceedings of the 11th International Conference on “System Modelling Control”. Zakopane, October 17-19, 2005

Języki


Polski


ojczysty

Angielski


biegły

Umiejętności


Zarządzanie Projektami

certyfikowana znajomość metodyki PRINCE2 (Practitioner) i PMI (PMP)
biegłość w wykorzystaniu najlepszych praktyk i narzędzi

Software Process

doświadczenie z Rational Unified Process i podejściem Agile/XP/Scrum oraz Waterfall
z wykorzystaniem notacji UML / wzorców projektowych i BPMN

Programowanie

Java/J2EE; C/C++/C#
PL/SQL; VBA; Bash/Sed

Zainteresowania


  Motocykle; Narty, Żeglarstwo, Squash, Góry

Zarządzanie Projektami; Analiza Biznesowa; Informatyka