Piotr Jargusz


Malarz. Profesor zwyczajny. Urodzony 6.12.1960 w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa i Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów: Stanisława Rodzińskiego,Zbyluta Grzywacza,Janusza Orbitowskiego,Włodzimierza Kunza,Stanisława Wejmana. Ukończył Studium Pedagogiczne u prof.Adama Brinckena. Realizuje idee malarstwa w przestrzeni społecznej. Swoje malowane na szarych, pakunkowych papierach obrazy nakleja na słupy ogłoszeniowe. Realizuje projekty animacyjne.
http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/kierunki/animacja-kultury-w-przestrzeni-spolecznej/galeria/pracownia-dzialan-w-przestrzeni-spolecznej/
 Prowadzi pracownie malarstwa i pracownie projektów w przestrzeni społecznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Zrealizował 78 indywidualnych prezentacji malarstwa w kraju i za granicą.Trzykrotny Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                         Laureat Nagrody Ars Quaerendi za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury.
Członek Forum Kraków i Stowarzyszenia Otwarta Pracownia.

https://sites.google.com/site/piotrjargusz/archiwum%C2%A0
https://sites.google.com/site/piotrjargusz/publikacje

 

Autor projektów - między innymi:

2019

Woda Zycia obrazy uliczne w przestrzeni Krynicy Zdrój

i Bardejowa na Słowacji 15.04-15-05.2019

Dom dla obrazów -Otwarta Pracownia -Kraków, Dietla 11 ( 8.02.-30.02.2019 prezentacja obrazów)

Autobiografia .Obrazy uliczne - Kraków

https://plus.gazetakrakowska.pl/obraz-w-przestrzeni-spolecznej-sztuka-uliczna-piotra-jargusza/ar/13881105

2018

Autobiografia .Obrazy uliczne - Kraków Obrazy prezentowane w przestrzeni społecznej miasta

Prezentacja obrazów podczas Biennale Sztuki w Bangkoku.

Centrum Sztuki 1918-2018 OHP Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Młodzieży w Lanckoronie.Realizacja warsztatów z szeroko pojętych sztuk wizualnych( wspólnie z Natalią Knycz)

Zło. Obrazy/Obiekty -Ukraina (Podkamień, Kamieniec Podolski) Ukraina ,Rumunia.

2017

Głód. Obrazy uliczne Wilno,Wiedeń.Obrazy prezentowane w przestrzeni miasta.

Dziedzictwo. Akcja z prof. Ricardasem Bartkeviciusem. Muzeum Narodowe w Krakowie

Szumy,zlepy,ciągi.SytuacjeDokumentacja projektów zrealizowanych w przestrzeni społecznej - Galeria Wydziału Sztuki 

 https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/2418-wystawa-szumy-zlepy-ciagi-sytuacje-piotr-jargusz

2016
Głód. Obrazy uliczne - Ukraina ( Mukaczewo, Huszt, Krzyworównia, Wierchowina, Karpaty Wschodnie) - Kraków

GłódObrazy uliczne - Kraków.Obrazy prezentowane w przestrzeni społecznej miasta

Opisanie Polski według Marcina Kromera. Obrazy uliczne - Biecz                                                    Obrazy prezentowane w przestrzeni miasta.

Spotkanie Prezentacja obrazów na zaproszenie Slot Artu i Nie kongresu Animatorów w Lubiążu.

2015

Twoja/moja przestrzeń. Dziady Wileńskie - Wilno
Obrazy prezentowane w przestrzeni miasta.

Chłopi.Prezentacja obrazów w przestrzeni wsi -Wola Sękowa.

Święto Wiosny.Kazimierz Dolny.Obrazy w przestrzeni społecznej

W poszukiwaniu wspólnego języka .Czerwone -zielone. Obrazy Uliczne - Kraków 

2013–2020
Szczęśliwe Miasto. Sztuka i edukacja w procesie rewitalizacji relacji społecznych. Krowoderska szkoła działań; współpraca z Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK 

2010-2014  
ViatorisMiędzy Wschodem i Zachodem; grant Narodowego Centrum Nauki -Toruń, Mińsk, Zasław, (Bialoruś)Cluj Napoca, (Rumunia)Warszawa, Teremiski (Białowieża), Moskwa, Talica (Syberia Rosja), Berlin, Kijów, (Ukraina)Wilno
(Litwa)Obrazy prezentowane w przestrzeni miast i wsi.

2011-1012
Kobieta i mężczyzna. Opowieści egzystencjalne. Obrazy uliczne; realizacja
z Katarzyną Widmańską projektu uhonorowanego Nagrodą Ars Quaerendi                                  
Obrazy prezentowane w przestrzeni miasta na słupach ogłoszeniowych.

2010 – 2012  

Miesiące. Obrazy uliczne - Kraków.
Obrazy prezentowane w przestrzeni społecznej miasta.

2009- 2010
Święta Polskie: Bóg się rodzi, 
Wielkanoc-Wielka moc, Umarli wstaną.                                               Obrazy uliczne w przestrzeni Krakowa i Torunia. 
Obrazy prezentowane w przestrzeni społecznej miasta


Wykaz wystaw indywidualnych 1987-2012 

http://www.bg.up.krakow.pl/biografik/?p=707


Wybrane publikacje w bibliotece cyfrowej dotyczące twórczości:


Galeria Podbrzezie Kraków 1993 :

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3450&from=pubindex&dirids=34&lp=13


Galeria Solway Kraków 2001:

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3451&from=pubstats


BWA Bydgoszcz,Warszawa,NowyTarg,Zakopane,Gorlice. 2005 :

https://fbc.pionier.net.pl/details/nnf65nf


Obrazy Uliczne Kraków 2009-2011:

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2926&from=pubindex&dirids=34&lp=11


Kobieta i Mężczyzna.Obrazy Uliczne 2011 -2012:

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=4867&from=pubindex&dirids=34&lp=12


Viatoris. Między Wschodem a Zachodem.Obrazy Uliczne 2011-2014:

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5191&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=

Film:

Viatoris.Między Wschodem a Zachodem.

https://vimeo.com/92601031

https://vod.pl/filmy-dokumentalne/viatoris-caly-film-online/fvdz558
Viatoris Warszawa:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2764


Viatoris Teremiski
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3381


Viatoris Rosja
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3280


Viatoris Berlin
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3887


Teksty /wykłady o twórczości Piotra Jargusza

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/doccontent?id=3288

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3899&from=publication

http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/87


Teksty własne (fragmenty):

https://sites.google.com/site/piotrjargusz/publikacje

Plenery artystyczne

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/doccontent?id=2594&dirids=1


inne:

P. Dybicz: Najpierw człowiek, potem artysta - rozmowa z prof. Piotrem Jarguszem, „Przegląd”, 30.06.2014,

http//www.tygodnikprzeglad.pl/najpierw-czlowiek-potem-artysta-rozmowa-prof-piotrem-jarguszem/

P.Jargusz: Viatoris. Między Wschodem a Zachodem, Kraków 2014. (książka)

R.Solewski:Wola i okiełznanie „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis” 2010,nr 83, s. 62-68.

R.Solewski:Romantyzm w epoce zwrotów. Viatoris Piotra Jargusza (w:)Dziedzictwo awangardy a Edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem a doświadczeniem, pod red. M. Moszkowicz, B. Stano, Kraków 2015.

R. Solewski:Viatoris który pokonuje drogę, Kraków 2016. (książka)

B. Stano: Peregrynacje prywatne, o rysunkach Piotra Jargusza, „Annales UniversitatisPedagogicaeCracoviensis” 2010, nr 83, s. 69-70.     

https://plus.gazetakrakowska.pl/obraz-w-przestrzeni-spolecznej-sztuka-uliczna-piotra-jargusza/ar/13881105

Facebook:

https://www.facebook.com/piotr.jargusz 


 


                    
   
.