Teaching (pl)‎ > ‎

Ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa 1 B [semestr letni 2014/2015]

posted 15 Feb 2015, 09:51 by Piotr Dyszewski   [ updated 9 Sep 2015, 13:46 ]

Zasady zaliczeń i organizacja ćwiczeń

Ćwiczenia odbywają się we wtorki 12:15-13:45, w sali EM. Na ćwiczeniach, od 3 marca  do 9 czerwca, odbywać się będą 10-minutowe kartkówki lub 100-minutowe kolokwia. Kartkówki odbywać się będą na początku ćwiczeń i zawierać będą warianty prostych zadań z list rozwiązywanych na poprzednich ćwiczeniach . Do zdobycia na każdej kartkówce jest 5 punktów. Kolokwia odbędą się w dniach 5.05 (listy 1-6) i 2.06 (listy 8-13)Do zdobycia na każdym kolokwium jest 50 punktów. Łącznie można zdobyć w ten sposób 150 punktów. Dodatkowo można dostać 0–25 punktów za aktywność. Limity na oceny na zaliczenie ćwiczeń:
3.0- 45   punktów (30% ze 150)
3.5- 67   punktów (45% ze 150)
4.0- 90   punktów (60% ze 150)
4.5- 112 punktów (75% ze 150)
5.0- 135 punktów (90% ze 150)
Do limitu punktów na ocenę 3.0 nie wlicza się punktów za aktywność. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce lub kolokwium limity punktów są proporcjonalnie obniżane. Nieobecność można usprawiedliwiać w ciągu tygodnia od powrotu na zajęcia.

Wyniki

Numer stanowią trzy ostatnie cyfry numeru indeksu.Ċ
Piotr Dyszewski,
26 May 2015, 08:10
Ċ
Piotr Dyszewski,
14 Apr 2015, 08:11
Ċ
Piotr Dyszewski,
21 Apr 2015, 07:04
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:48
Ċ
Piotr Dyszewski,
12 May 2015, 08:51
Ċ
Piotr Dyszewski,
20 May 2015, 02:21
Ċ
Piotr Dyszewski,
11 May 2015, 08:14
Ċ
Piotr Dyszewski,
6 Jun 2015, 14:45
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:50
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:50
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:50
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:49
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:49
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:49
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:49
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:49
Ċ
Piotr Dyszewski,
21 Apr 2015, 07:05
Ċ
Piotr Dyszewski,
28 Apr 2015, 06:48
Ċ
Piotr Dyszewski,
12 May 2015, 08:51
Ċ
Piotr Dyszewski,
20 May 2015, 02:21
Ċ
Piotr Dyszewski,
26 May 2015, 07:00
Ċ
Piotr Dyszewski,
17 Jun 2015, 08:59