Pealeht

PIONEERIMALEVA PÄEVIK 1984-1987

pmp 
*See lehekülg ei taha mingil moel olla nostalgiline igatsus tuua vanu aegu tagasi, vaid anda võimalus paljudel oma mineviku ja ajalugu meenutada. Jah, see oli nn. vööra idealoogiliaga nõugokude aeg, kuid ometi saime enamasti kõik tugevaks ja sirgusime üles kõige selle kiuste. Mis ei tapa, teeb tugevaks. Mälestused kaasõpilastest aga süübisid meie mällu./leht on koostamisel/

 
 
 
 
Comments