พระบรมธาตุผาส้ม

             ดอยผาส้มเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ในอำเภอสะเมิงมาช้านานแล้ว เป็นดอยสูงตั้งอยู่ที่รอยต่อตำบลแม่สาบและตำบลยั้งเมิน เมื่อครูบาศรีวิชัยได้จาริกมาที่สะเมิง  ท่านได้ร่วมกับครูบาอุปาระ สร้างพระสถูปใหม่ในที่เดิม เมื่อราว 70 กว่าปีที่ผ่านมา

ดอยผาส้ม หรือม่อนผาส้ม นั้นมียอดอยู่สูงกว่าพื้นดินกว่ากิโลเมตร ดอยสูงลูกนี้มีความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนื่องจากมีตาน้ำที่มีน้ำออกให้ชาวบ้านได้ใช้ดื่มกินและทำการเกษตรตลอดปี ดอยแห่งนี้เป็นเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าดอยผาส้มนั้น เนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินทั้งหลายออกจากตาน้ำนั้น มีรสชาติฝาดออกเปรี้ยว

การเดินทาง

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากอำเภอสะเมิงเดินทางไปอีก 30 กิโลเมตร โดยยึดเส้นทางเดินรถสะเมิง ยั้งเมิน ตามถนนสายหลักสะเมิง-กัลยาวิวัฒนา (หมายเลข 1349) ประมาณ 16 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านหาดส้มป่อย อมลอง  อีก 15 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือ ขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตรเป็นทางลาดชัน ต้องใช้ความระวังในการขับรถ...