สำรวจพื้นที่ Pong Horse Park ปงยั้งม้า บ้านปง

โพสต์15 พ.ค. 2560 02:28โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 02:33 ]
นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง-สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ฯ ศูนย์ฝึกม้า ปงยั้งม้า อ.หางดง สถานที่ฝึกขี่ม้าท่ามกลาวธรรมขาติป่าเขา หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่เส้นทางหางดง-สะเมิง พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต  ประกอบกับเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก  ซึ่งมีจุดเด่นที่มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  และขณะเดียวกันก็มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข  ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จะต้องเข้าไปเชื่อมโยง สนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่