สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เดินหน้ายกระดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง โครงการต่อเนื่อง

โพสต์17 พ.ค. 2560 20:59โดยPreeda Prommayon   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 21:00 ]
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง - สะเมิง โครงการต่อเนื่อง เชิญชวนสัมผัสธรรมชาติในเส้นทางหางดง - สะเมิง  จ.เชียงใหม่
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง - สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง - สะเมิง ได้พบสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นธรรมชาติ แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสนับสนุนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ อาทิ โฮมสเตย์ Happy Healing home, ม่อนอังเกตุ, ม่อนหินซ้อน, อาบน้ำแร่โป่งกวาว,  ถ้ำหลวงแม่สาบ และกิ่วเหมยบ่แห้ง เป็นต้น
  
  
ทุกแห่งมีความน่าสนใจที่โดดเด่นเฉพาะตัว  และยังนับว่าไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งมีภารกิจในด้านนี้จึงเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะได้ต่อยอดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือ ต่อไป และในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาพื้นที่รวบรวมข้อมูลและการหารือร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการต่อไป  และคาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในช่วงเดือนกันยายนนี้  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000