การประชุมกลุ่มย่อย ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง

โพสต์26 พ.ค. 2560 04:21โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:26 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มย่อย อำเภอสะเมิงกว่า 70 คน ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูร
ณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ