ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง

โพสต์31 พ.ค. 2560 22:13โดยPreeda Prommayon   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 22:15 ]
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง ต่อเนื่อง เชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง

          นายชนะ แพ่งพิบูลย์  อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง-สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิงอย่างต่อเนื่อง  ได้เข้าดูพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ  และ สถานีทดลองข้าวไร่และพืชเมืองหนาว อ.สะเมิง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พบว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ  แต่ยังนับว่าไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก และมีความพร้อมในหลายด้านทั้งในด้านสถานที่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา  รวมทั้งมีความเป็นธรรมชาติ และความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว  แต่ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอำเภอสะเมิงมากนัก  

นายวิพัฒน์  ดวงโภชน์  หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ กล่าวว่า  สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทดสอบสาธิต  และมีส่วนที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งในส่วนของผู้มาใช้บริการในด้านการท่องเที่ยวหรือที่พักต่างๆ จะมีกลุ่มที่มาจัดอบรมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของผู้มาใช้บริการที่นี่ และอีกกลุ่มคือมาท่องเที่ยวและมาพัก  โดยมีที่พักที่ใช้รองรับได้ประมาณ 65 คน  รวมทั้งมีอาคารประชุมรับรองผู้ที่มาอบรมสัมมนา  ซึ่งรับรองได้ประมาณ 50-70 คน พร้อมการบริการอาหาร มีลานกงเต้นท์ ที่รองรับได้ 15 เตท์           โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อรู้จัก แหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอสะเมิง หรือแม้แต่สถานีเกษตรหลวงปางดะ      เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าเป็นสถานที่ราชการ หรือสถานที่ของโครงการหลวงจึงไม่ได้มาท่องเที่ยวหรือมาพักที่นี่ เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์และเพิ่มเติมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าที่นี่หรือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสะเมิงมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่  ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบและสามารถเข้ามาใช้บริการได้

นายชนะ แพ่งพิบูลย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า หากโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง แล้วเสร็จ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อำเภอสะเมิง และหางดง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งส่งผลต่อการกระจายรายได้แก่ชุมชนต่อไป โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จและเปิดโครงการในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะได้ต่อยอดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่อไป


Comments