ข่าวสาร


ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง

โพสต์31 พ.ค. 2560 22:13โดยPreeda Prommayon   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 22:15 ]

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง ต่อเนื่อง เชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง

          นายชนะ แพ่งพิบูลย์  อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง-สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิงอย่างต่อเนื่อง  ได้เข้าดูพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ  และ สถานีทดลองข้าวไร่และพืชเมืองหนาว อ.สะเมิง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พบว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ  แต่ยังนับว่าไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก และมีความพร้อมในหลายด้านทั้งในด้านสถานที่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา  รวมทั้งมีความเป็นธรรมชาติ และความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว  แต่ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอำเภอสะเมิงมากนัก  

นายวิพัฒน์  ดวงโภชน์  หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ กล่าวว่า  สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทดสอบสาธิต  และมีส่วนที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งในส่วนของผู้มาใช้บริการในด้านการท่องเที่ยวหรือที่พักต่างๆ จะมีกลุ่มที่มาจัดอบรมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของผู้มาใช้บริการที่นี่ และอีกกลุ่มคือมาท่องเที่ยวและมาพัก  โดยมีที่พักที่ใช้รองรับได้ประมาณ 65 คน  รวมทั้งมีอาคารประชุมรับรองผู้ที่มาอบรมสัมมนา  ซึ่งรับรองได้ประมาณ 50-70 คน พร้อมการบริการอาหาร มีลานกงเต้นท์ ที่รองรับได้ 15 เตท์           โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อรู้จัก แหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอสะเมิง หรือแม้แต่สถานีเกษตรหลวงปางดะ      เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าเป็นสถานที่ราชการ หรือสถานที่ของโครงการหลวงจึงไม่ได้มาท่องเที่ยวหรือมาพักที่นี่ เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์และเพิ่มเติมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าที่นี่หรือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสะเมิงมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่  ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบและสามารถเข้ามาใช้บริการได้

นายชนะ แพ่งพิบูลย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า หากโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง แล้วเสร็จ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อำเภอสะเมิง และหางดง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่  ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งส่งผลต่อการกระจายรายได้แก่ชุมชนต่อไป โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จและเปิดโครงการในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะได้ต่อยอดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่อไป


เที่ยวสะเมิงไปกับพิงคนคร

โพสต์31 พ.ค. 2560 21:33โดยPreeda Prommayon   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 21:34 ]

: การท่องเที่ยวบนเส้นทาง หางดง – สะเมิง ถนนหมายเลข 1269 ระยะทาง 70 กิโลเมตร ตลอดระยะทางมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ 

เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร วัด แหล่งนันทนาการ การผจญภัย และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ถนนเส้นทางนี้ นับเป็นเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเริ่มต้นเส้นทางในเขตอำเภอหางดง มีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าด่าน สู่การท่องเที่ยวของเส้นทางนี้ คือ

ชุมชนเหมืองกุง เป็นชุมชนการส่งเสริมด้านหัตถกรรม   

-          บ้านเหมืองกุงอยู่ในเขตตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีการทำเครื่องปั้นดินเผากันแทบทุกหลังคาเรือน จนสามารถพูดได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านแห่งภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริง แน่นอนว่าชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลัก ถ้าเดินตามถนนคอนกรีตเล็กๆ ในหมู่บ้านจะพบเห็นหม้อดินเผาหลายชนิดหลายขนาด ทั้งแจกัน กระถางและอื่นๆ ตากเรียงรายอยู่กลางลานบ้าน นอกจากนั้นใต้ถุนบ้านยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ต่างช่วยกันตกแต่งหม้อน้ำดินเผาอย่างขะมักเขม้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ หม้อน้ำที่มีปากแคบ ตรงกลางปล่อง ก้นสอบและมีฝาปิด บริเวณไหล่หม้อน้ำจะมีการแกะลวดลายอย่างสวยงาม

 

                      วัดต้นแบบศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 วัดต้นเกว๋น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม วิหารวัดต้นเกว๋นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก


      ถ้ำตั๊กแตน เป็นแหล่งท่องเที่ยว unseen ของเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน โดยแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ค้นพบกว่า 100 ปี โดยได้ชื่อจากถ้ำแห่งนี้ มีตั๊กแตนมารวมตัวกัน คาดว่าจะเป็นสถานที่หลบภัยในช่วงฤดูฝน เพราะบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งเพาะปลูกของชาวไร่ จึงได้ซื่อว่า ถ้ำตั๊กแตน สำหรับการเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางตามถนน หางดง-สะเมิง หมายเลข 1269 ประมาณ 25 กิโลเมตร เข้าไปจะพบหมู่บ้าน ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนลิ้นจี่ ตามไหล่เข้า เส้นทางถนนไม่ค่อยดีเลย บางก็เป็นถนนลูกรัง แต่ผมก็ลุยไปจนเจอ ถ้ำตั๊กแตน เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความยาวมากกว่า 7 กิโลเมตร

 

        เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่มีการส่งเสริมด้านการเกษตรและอาหาร โดยมีการท่องเที่ยวในเชิงวิถีเกษตรมากมาย มีทั้ง สถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรบ้านแม่ขนิลเหมือ หมู่ที่ 6 , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่

 

    ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบการที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีด้านการเกษตร ร่วมปลูกพืชผัก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการนำมาปรุงอาหาร ตามแบบเกษตรอินทรีย์ นักท่องเที่ยวจะสามารถชิมลองอาหาร และซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรของชุมชนและโครงการหลวง

         ในเส้นทางนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งม้าหรือนั่งรถม้าชื่นชมวิถีชีวิต ธรรมชาติ ประกอบด้วยทุ่งนาเขียวชอุ่มและภูเขาดอยสุเทพ ของชุมชนบ้านปง

 เมื่อนักท่องเที่ยวย่านเข้าสู่อำเภอสะเมิง โดยจะสัมผัสจุดท่องเที่ยวที่สวยงามของขุนเขา กาแฟเลิศรส สตอเบอรี่หวานช่ำ เมืองแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่สอดประสานกับชุมชนใหม่และเก่า ท่องเที่ยว Unseen ที่รอการค้นหา

     การผจญภัยในรูปแบบของ Adventure รถออฟโรด ตลอดระยะทางมีพืชพรรณไม้   เมื่อถึงม่อนอังเกตุ นักท่องเที่ยวจะสัมผัสทะเลหมอก และวิวสวยแบบ 360 องศา ของ 3 อำเภอ อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ริม และอำเภอปาย จุดชมวิวดังกล่าวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,840 เมตร มีจุดกางเต็นท์เพียงทำเลเดียวให้คุณเลือก บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำ (ดงสน) อยู่ก่อนถึงยอดดอยม่อนอังเกตุเพียง 2 กิโลเมตร แม้จะมีลานกางเต็นท์เพียงแห่งเดียวให้เลือกพัก แต่ความงดงามก็ไม่แพ้ลานกางเต็นท์แห่งอื่นของประเทศไทย ด้วยความร่มรื่นสมบูรณ์ของป่าสนอายุหลายสิบปี บรรยากาศของที่นี่จึงน่ากางเต็นท์พักแรมที่สุด คุณสามารถหามุมสงบเป็นส่วนตัวได้ตามใจชอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน

 

-          ในเส้นทางนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว Unseen อีกหนึ่งแห่งของที่นี้ คือ ถ้ำหลวงแม่สาบ เป็นขนาดกลางมีสองชั้น ชั้นบนเป็นปล่องโพรงทะลุมองเห็นท้องฟ้า คล้ายปล่องภูเขาไฟ ชั้นล่างลึกประมาณ 150 เมตร ภายในถ้ำมีหลายคูหา มีหินงอก หินย้อย และบรรลังก์หินที่สวยงาม อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอสะเมิงเพียง 2 กิโลเมตร

 

หลังจากการท่องเที่ยวทั่วอำเภอสะเมิง ไปกับพิงคนคร อย่าลืมซื้อของฝากมีชื่อของอำเภอสะเมิง ณ ศูนย์ OTOP มีสินค้าหลากหลายรูป เช่น สตอเบอรี่ ผลิตภัณฑ์จากสตอเบอรี่ น้ำพริกตาแดงและจิ้นส้มของชุมชนบ้านโป่งกวาว เก๊กฮวยอบแห้งและหญ้าหวาน บ้านอมลอง และสินค้าของชุมชนอีกมากมาย

อืม!!!

ก่อนจากอำเภอสะเมิงนี้ไป การเดินทางในเส้นทางระหว่างอำเภอหางดง – สะเมิง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งโครงการหลวง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จุดชมวิวอีกมาก ที่รอการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

 

เที่ยวสะเมิงสุขใจไปกับ พิงคนคร  J

 

การประชุมกลุ่มย่อย ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง

โพสต์26 พ.ค. 2560 04:21โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:26 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มย่อย อำเภอสะเมิงกว่า 70 คน ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูร
ณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ

  

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เดินหน้ายกระดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง โครงการต่อเนื่อง

โพสต์17 พ.ค. 2560 20:59โดยPreeda Prommayon   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 21:00 ]

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง - สะเมิง โครงการต่อเนื่อง เชิญชวนสัมผัสธรรมชาติในเส้นทางหางดง - สะเมิง  จ.เชียงใหม่
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง - สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง - สะเมิง ได้พบสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นธรรมชาติ แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสนับสนุนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ อาทิ โฮมสเตย์ Happy Healing home, ม่อนอังเกตุ, ม่อนหินซ้อน, อาบน้ำแร่โป่งกวาว,  ถ้ำหลวงแม่สาบ และกิ่วเหมยบ่แห้ง เป็นต้น
  
  
ทุกแห่งมีความน่าสนใจที่โดดเด่นเฉพาะตัว  และยังนับว่าไม่เป็นที่รู้จักมากนัก  ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งมีภารกิจในด้านนี้จึงเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะได้ต่อยอดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือ ต่อไป และในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาพื้นที่รวบรวมข้อมูลและการหารือร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการต่อไป  และคาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในช่วงเดือนกันยายนนี้  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000 

สำรวจพื้นที่ Pong Horse Park ปงยั้งม้า บ้านปง

โพสต์15 พ.ค. 2560 02:28โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 02:33 ]

นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง-สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ฯ ศูนย์ฝึกม้า ปงยั้งม้า อ.หางดง สถานที่ฝึกขี่ม้าท่ามกลาวธรรมขาติป่าเขา หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่เส้นทางหางดง-สะเมิง พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต  ประกอบกับเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก  ซึ่งมีจุดเด่นที่มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  และขณะเดียวกันก็มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข  ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จะต้องเข้าไปเชื่อมโยง สนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
  

นำร่องโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โพสต์11 พ.ค. 2560 04:28โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 05:48 ]


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมเปิดโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง สะเมิง นำร่องยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และพะเยา

นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง หางดง-สะเมิง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ฯ พบว่า เส้นทางหางดง-สะเมิงมีสภาพภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต  ประกอบกับเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก  ซึ่งมีจุดเด่นที่มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  และขณะเดียวกันก็มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข  ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จะต้องเข้าไปเชื่อมโยง สนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป ดังนั้นจึงได้นำร่องการดำเนินภารกิจโดยการจำทำโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง   โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่าย  สร้างจุดขายการท่องเที่ยว   และสร้างปัจจัยสนับสนุนการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   ระยะที่ 2 พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ   ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ  และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด เส้นทางท่องเที่ยวหางดง-สะเมิง  ซึ่งตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 นี้ อันเป็นการนำร่องการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และพะเยา ต่อไป

ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งคณะทำงานฯ กว่า 34 หน่วยงาน  ในการขับเคลื่อนการจัดทำโครงการดังกล่าว  ซึ่งได้จัดประชุมฯเมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา  และเตรียมจัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง ในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้

งานสรงน้ำวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง

โพสต์11 พ.ค. 2560 03:03โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 05:47 ]


ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยนายชนะ เพ่งพิบูลย์ อตีดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเปิดงานพิธีสรงน้ำวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ประจำปี 2560 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมคณะศรัทธาชาวอำเภอสะเมิง กล่าวรายงานถึงการจัดงาน และมีประชาชนกว่า 3,000 คน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

      นายชนะ เพ่งพิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติม สำหรับการจัดทำแผนงานการจัดทำโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง-สะเมิง เพื่อหวังกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับอำเภอสะเมิง โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสวิถีธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โดยจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและพักที่สะเมิง โดยพัก 1 คืน เท่ากับอายุยืน 10 ปี  โดยวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะได้นำสู่แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอสะเมิงต่อไปอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต่อไป 

 

"ผาส้ม" ภูผาอันเป็นที่ตั้งแห่งองค์พระบรมธาตุของพระพุทธโคดม มีตาน้ำอันบริสุทธิ์ดุจน้ำมนต์ที่เอื้อเฟื้อต่อสรรพชีวิตได้ดำรงอยู่ ทั้งใกล้และไกล ลงสู่ลำน้ำแม่ขาน ไหลลงสู่แม่ปิง เรื่อยไปจนถึงแม่เจ้าพระยา ในปีนี้ความแห้งแล้งรุนแรงมากกว่าทุกปี กระทบถึงแหล่งเก็บน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน ทั่วทั้งเชียงใหม่ ซึ่งหลายตาน้ำแทบไม่มีน้ำจะไหลออกมา     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-920000 

 

รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน

โพสต์11 พ.ค. 2560 03:01โดยpinkanakorn ChiangMai   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 21:59 โดย Preeda Prommayon ]

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  พร้อมนายชนะ แพ่งพิบูรย์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมรายการรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน พบกับนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเรื่องกิจกรรมวันวิสาขบูชาโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


ข้อมูลเพิ่มเติม

1-8 of 8