พระธาตุดอยนก


เดิมเล่ากันว่า ในอดีตที่ผ่านมา บนยอดดอยนั้นมีสระน้ำใหญ่ และก็มีฝูงนกอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก เล่ากันว่าในยามค่ำคืนวันเพ็ญ ชาวบ้านมักจะเห็นแสงสว่างขึ้นเหมือนมีใครมาเปิดไฟไว้ทั้งดอย ซึ่งทั้งๆที่ พื้นที่บนดอยไม่มีไฟฟ้าขึ้นไปถึง ชาวบ้านแม่สาบ จึงเรียกกันว่าดอยนก ซึ่งต่อมาก็มีแกนนำชาวบ้าน เช่น กำนันสุเวช สาธุเม (กำนันในสมัยนั้น) และร่วมกับชาวบ้านอีกหลายฝ่าย ได้คิดว่าน่าจะสร้างพระธาตุไว้ในที่นี้ เพื่อให้คนได้กราบไหว้ สักการบูชา จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุดอยนก 

พระธาตุดอยนก ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ที่อยู่: 208 หมู่ 1 Mae Sap ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง เชียงใหม่ 50250