ม่อนผายอง

ม่อนผายอง เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติสรรสร้างอย่างมหัสจรรย์ คือมีก้อนหินซ้อนกันคล้ายๆ กับเจอีย์อินแขวนประเทศพม่า ราฎรตำบลแม่สาบนับถือเป็นสถานที่สำคัญยึดมั่นจิตใจรอบ ๆ
การเดินทาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอสะเมิง ประมาณ 30 กิโลเมตร