วัดอรัญญวาส (วัดพระธาตุศรีเมืองปง)


วัดอรัญญวาส ตั้งอยู่บนถนนสายหางดง – สะเมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านปงอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบแอ่ง


Comments