ดอยม่อนอังเกตุ


ดอยม่อนอังเกตุ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูง 1,840 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเส้นทางออฟโรดสู่ยอดดอยที่สนุกสนาน ส่วนบนยอดดอยสามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม และยังมีพื้นที่ป่าสนให้นอนกางเต็นท์ชมดาวบนดินในช่วงกลางคืนอีกด้วย
  

ดอยม่อนอังเกตุ อยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปางขุม จากเขตรักษาพันธุ์ฯ สู่จุดชมวิวดอยม่อนเกตุ เป็นเส้นทางแคบลาดชันและลูกรัง เป็นเส้นทางขับรถออฟโรดที่สนุกสนาน ระหว่างทางจะผ่านลานกางเต็นท์ป่าสน ไปจนถึงยอดดอยม่อนอังเกตุ บนยอดดอยสามารถชมวิวได้ครบทั้ง 360 องศา มองเห็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ และเผ่ากะเหรี่ยง ผืนป่าฝั่งอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง ห้วยจ้อ ห้วยน้ำดัง ดอยหลวงเชียงดาว และดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ท่ามกลางทิวสนในฤดูหนาวยามเช้า ชมวิวขุนเขาสลับซับซ้อนในช่วงบ่าย และดื่มด่ำวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้อย่างสวยงาม
พิกัด 19.213812, 98.640219