บ้านป่าตาล

มหัศจรรย์ดินยิ้ม ถิ่นล้านนา “บ้านป่าตาล เชียงใหม่”

ชุมชนนี้ในอดีตบ้านป่าตาลเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการปั้นหม้อน้ำ คนโทและอิฐมอญ แต่เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนางานปั้นมาเป็นการปั้นตุ๊กตาที่ยังคงเป็นการปั้นด้วยมือ รูปแบบงานปั้นตุ๊กตาของที่นี่จะมีทั้งตุ๊กตาที่เป็นรูปคนและสัตว์ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มบนใบหน้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านป่าตาล ช่างแต่ละคนจะมีการสร้างสรรค์งานปั้นตุ๊กตาที่แม้จะเป็นรูปสัตว์เดียวกันแต่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวและมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของช่างแต่ละคน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับศิลปะการสร้างสรรค์รอยยิ้มจากดินที่ด้วยตนเอง และมีสินค้าจำหน่ายบริการผู้สนใจโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล นักท่องเที่ยวชาวไทย โทร.086-421-0899 Email: tanapon695@gmail.com