โครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง-สะเมิง 
   เตรียมพบกันเร็วๆนี้ "สะเมิงที่รัก" ......สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และพะเยา 
  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »