ข่าวครูพิมพ์วิมล

  • กีฬานักเรียน นักศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาโดย เข้าร่วมเชียร์ ตัวแทนสหว ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:38 โดย พิมพ์วิมล พลภูมิชัย
  • พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ทำพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือ(MOU)  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:40 โดย พิมพ์วิมล พลภูมิชัย
  • เทียนพรรษาอุบลราชธานี         งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจ ...
    ส่ง 28 มี.ค. 2555 00:33 โดย พิมพ์วิมล พลภูมิชัย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร