ΖΕΠ Αχαρνών

Στη ΖΕΠ Αχαρνών συμμετέχουν τρία νηπιαγωγεία και τρία δημοτικά.
Τα 11ο , 15ο και 29ο Νηπιαγωγεία και τα 15ο , 26ο και 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών 
Τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολείων είναι:

Σχολείο

Προϊσταμένη Διευθύντρια /ντης

Δνση

ΤΚ

Τηλέφωνο

Φαξ

e_mail

15ο Νηπ. Αχαρνών

Μακρή Σοφία

Κορίνθου 4

13671

2102432950

2102432950

mail@15dim-acharn.att.sch.gr

29ο Νηπ.  Αχαρνών

Βουλτσίδου Μαρία

Ολυμπιακό χωριό

13677

2102476800

2102476800

olympiakonip@yahoo.com

 11ο Νηπ. Αχαρνών

Γιαννακοπούλου Ευθυμία

Ματσούκα 11,

13671

2102460969

2102460969

e.giannako@yahoo.gr

15ο Δ.Σ. Αχαρνών

Καραγεώργου Χαρίκλεια

Π. Μυροβλύτισσας 1 & Αγ. Τριάδος

13671

2102464423

2102464423

mail@15dim-acharn.att.sch.gr

26ο Δ.Σ. Αχαρνών

Πατρινόπουλος Ματθαίος

Ιωάννη  Μελισσανίδη & Φανής Χαλκιά

13677

2102476444

2102478944

mail@26dim-acharn.att.sch.gr

29ο Δ.Σ. Αχαρνών

Περρής Φώτης

Ιωάννη  Μελισσανίδη & Φανής Χαλκιά

13677

2102448760

2102448761

mail@29dim-acharn.att.sch.gr