Talált tárgyak

Talált tárgyak rovata

 Csille az akácosban


2007-es februári túra során a pilisszentiváni lejtősakna mellett egy, a földből félig kiálló csillére lettünk figyelmesek. A csille sajnos súlyosan sérült állapotban van, majdnem mindenhol teljesen deformálódott a teknője, deformált a váza és hiányzik három kereke. A csille mellett a földön szétszórva négy csapágyfedél hevert rozsdásan, amelyeket még aznap elszállítottak. A csille teknője szegecselt, tehát feltételezhető, hogy egy nagyon régi járműről van szó. A kiásáshoz egy ősrégi rozsdaette tepsit használtunk, de többórás munkával is alig haladtunk előre, nem tudtuk megmozdítani. 2010 decemberében sajnos a csillének már hűlt helyét találtuk.

Képek

Sági Balázs képei 
A szegecselt csille

Ez a kb. 0,5 m3-es űrtartalmú csille egy "öszvér", több kocsiból rakták össze. A szegecselt, szögvasvázas teknőt egy átalakított dorogi gyártású alvázra szerelték és az ütközőket is kicserélték. Az agycsapágyas, külön-külön forgó kerekeket összetartó eredetileg 600 mm nyomtávolságú tengelyekből egy darabot kivágtak, majd a féltengelyeket összehegesztették. Az egyik kerékpár, amelyen a Ganz és Társa Budapest felirat olvasható valószínűleg még a II. Világháború előtt készülhetett. A másik jóval későbbi. A jármű talpra állításakor derült ki, hogy a teknő anyaga erősen korrodált, teljesen rossz állapotban van. Kb. 2 órai tologatás, rángatás után sikerült furgonba helyezni. Megérkezése után rögtön elkezdődött a felújítás a rozsda leverésével, eltávolításával. Az egyik oldala szinte teljesen ép (ez volt felül), a másiknak az alja viszont teljesen rossz (ezen feküdt hosszú időn keresztül a nedves talajban). A lyukakat szándékosan nem foltoztuk be, mert annyira elvékonyodott az anyag, hogy hegesztéskor elégne. Festék sehol sem maradt rajta, így egy hasonló alakú német kocsiról készült kép alapján fekete lett. Valószínűleg ez a csille a régi, szegecselt teknő alapján is még MÁK Rt.-s lehetett (Magyar Általános Kőszénbányák). A csille jelenleg a csolnoki bányászati múzeumban található.

A jármű megszerzését támogatták: Pokorny Bence (Pilisborosjenő), Molnár Márk (Esztergom-Kertváros), Bacsinszky Tibor (Budapest), Gondos Árpád (Budapest)

Felújította: Gondos Árpád a Kemencei Erdei Múzeumvasút műhelyében, 2002 tavaszán

Képek

Gondos Árpád képei 
Csilleteknők

a 447-es csille teknője

Ezt az alváz nélküli csillét az hatvanas évek végén, az akkoriban leselejtezett csilleállományból vásárolták meg több társával egyetemben saját használatra. Napjainkban már használaton kívül áll, egy jó alvázzal együtt kiállítási darabnak ideális lenne. Ez a csille az altáróban szolgált, mindkét végén jól látni a végtelen kötélen történt szállítás során keletkezett vájatokat.

Képeka 749-es csille teknője

Ez a teknő a selejtezése után szintén magántulajdonba került, tulajdonosa mai napig használja esővíz tárolására. Ez a csille is az altáróban dolgozott, láthatók rajta a vonókötél által okozott vájatok.

Képek

Óvári Sándor képei 


 

 

Drótkötélpálya oszlop a solymári meddőhányón

2005 januárjában a Solymártelep melletti meddőhányón egy elveszett kötélpályaoszlopra leltünk. Elég testes darab, valaki szerint eredetileg még nagyobb volt. Szinte teljesen egyben van, csak egy-két kisebb alkatrész hiányzik róla. Sajnos az idők folyamán benőtték a fák, bokrok, kiszabadításához nagy erőfeszítés kéne. Származását illetően csak tippelni tudunk; a környéken működött 3 kötélpálya közül valószínű ez a Pilisszentiván-Nagykovácsi pályából származhat. Sajnos ennek az oszlopnak is nyoma veszett az évek során.

Képek

Sági Balázs képei 
Drótkötélpálya ikeroszlop

Ennek a kis oszlopnak a történetét egy ismerősömtől hallottam aki jó évtizeddel ezelőtt fedezte fel egy kiálló hegygerincen, de elég homályosan emlékezett rá. Az oszlop felkutatására 2007 áprilisában kerítettünk sort. Jó kétórás keresgélés után kezdtük feladni, visszaútban Pilisszentivánra vettük észre egy kis kiálló gerincen. A viszonylag nagy magaslati távot leküzdve felmásztunk hozzá. Érdekes kis ikeroszlop, több évtizede áll magára hagyva. Egyik tartógerendáján látszik, hogy a kereszttartókból néhány darab hiányzik, valószínű, hogy a leállítása után nekikezdtek a bontásának, de azt valamiért félbeszakították. Külön megemlítendő, hogy e között az oszlop között és a nagykovácsi emlékmű legutolsó oszlopa között több száz méter távolság van, így könnyen elképzelhetjük, hogy milyen látványosan jöttek, mentek felváltva az üres és teli csillék.

Képek

Sági Balázs képei 
Kötélpályacsille az erdőben

A csillét, -illetve a részeit- egy ismerősöm fedezte fel 2003-ban, a Pilisszentiván és Nagykovácsi között lévő erdei ösvény közelében. 2005 februárjában mindkét részét megtaláltuk. A csille felső, rögzítő része az emlékmű legalsó oszlopától kb. 50 méterre hevert a fák között megakadva, a csilleteknő jóval lentebb, az erdei ösvény mellett, kb. 100 méterre a másik részétől. A teknő látszatra olyan 0,5 köbméteres lehet. Néhány apró lyukon és horpadáson kívül szinte semmi baja sincs. A darabok elhelyezkedésére elég nehéz pontos magyarázatot adni, talán egy üzemi hiba miatt a csille kiszakadt a kötélpályából, leesett, kettétört és a csilleteknő egészen az -akkor talán még nem is létező- ösvényig bukdácsolt le, fennmaradása kész szerencse. 2005 novemberében lelkes emberek mindkét darabját megmentették a pusztulástól. Jelenleg a csolnoki bányamúzeumban várja sorsa jobbra fordulását.

A csille megszerzését támogatták: Gondos Árpád (Budapest), Molnár Márk (Esztergom-Kertváros), Tóth Gábor (Biatorbágy)

Képek

Gondos Árpád, Sági Balázs képei
Aknabödönök

A csillékhez hasonlóan az aknabödönök is a termelvény és a meddő kiszállítására készültek, a függőaknákban alkalmazták őket. Nem volt ritka azonban, hogy a bányászok szálltak le ezekben a mélybe. Pilisszentivánon három bödönt találtunk, ezek közül egy az emlékmű része, kettőt pedig az egykori altáró bányatelepen találtunk. 2008 karácsonya után néhány nappal az egyik bödönt a csolnoki múzeum vásárolta meg, azóta szépen felújított állapotban került kiállításra.

Képek

Sági Balázs, Erdőszéli, Pálfy Gergely képei Villanyoszlopok

A volt bányaművelettel érintett területen itt is, ott is fel lehet fedezni hagyományos, 5,5 kV-os fa villanyoszlopokat melyek egykoron a bánya áramellátását biztosították. Néhány oszlop még dacol az idővel az Erzsébet-akna és a transzformátor épület környékén.

Képek

Pálfy Gergely képei 


5,5kV-os villanyoszlop a Slötyi partján

A Slötyi partján mementóként megmaradt 3-as faoszlop a lejtõsaknai alállomásból induló, a Slötyihez vezetõ  5,5 kV-os távvezeték volt vonalából való. A lejtősaknai alállomás (trafóház) és Slötyi közötti távvezeték a bánya bezárása után sokáig, egészen a 2000-es évek elejéig megvolt, ekkor elbontották.

Képek

Óvári Hajnalka képei 


Comments