TASCA
 

 

 

Heu de buscar informació sobre tres formes d´entendre la felicitat al llarg de la història del pensament, concretament sobre les corrents filosòfiques que representen cadascuna d´elles:

·        Felicitat com a autorealització (eudemonisme),  Aristòtil i Sant Tomàs d´Aquino                   

·        Felicitat com a autosuficiència (autarkéia), cinisme i estoicïsme

·        Felicitat com a plaer (hedonisme), Epicureisme i utilitarisme (J.S Stuart Mill)

Es dividirà el grup classe en sis  grups,  formats per quatre alumnes. Cada petit grup treballarà un dels filòsofs abans mencionats i estarà format per alumnes que representaran els següents personatges
  • El recopilador
  •   L´escriptor. 
  • El dissenyador
  • El presentador

 El resultat final serà una presentació en Power Point o similar que s´exposarà davant la classe. Allà apareixeran les característiques bàsiques del pensament de cada filòsof, i en concret de la seva manera d´entendre la felicitat.

Posteriorment caldrà fer un treball individual de reflexió sobre què penses que és la felicitat