PROCÉS
 

Primer de tot, per a fer el treball de grup, s’organitzarà la classe en sis grups de quatre alumnes 

Els grups 1 i 2 treballaran la felicitat com autorealització: el grup 1 es centrarà en Aristòtil, i el grup 2 en St. Tomàs d´Aquino

Els grups 3 i 4 treballaran la felicitat com a autosuficiència:el grup 3 el cinisme, i el grup 4 l' estoïcisme

Els grups 5 i 6 treballaran la felicitat com a plaer: el grup 5 l´hedonisme d´Epicur, i el grup 6 l´utilitarisme de Stuart Mill.

Cada membre del grup tindrà un d´aquests rols assignats pel professor o escollits per vosaltres:

    • el recopilador, que buscarà i recollirà informació general sobre cada autor i detallada sobre la seva concepció de la felicitat
    • l’escriptor, que redactarà en forma d´esquema-resum la informació recollida, de manera clara i organitzada
    • el dissenyador, que decidirà la forma i organització de la presentació final
    • el presentador, que farà de coordinador de les feines dels companys i, posteriorment, al final del procès, exposarà la feina  davant la classe amb una presentació confeccionada amb Power Point (o similar
 La presentació constarà de dos parts:
  • Una breu introducció de cada pensador (època històrica, obres més importants, trets generals del seu pensament...)
  •  Un desenvolupament de la seva teoria sobre la felicitat, on apareixeran com a mínim, quin es l´ideal de felicitat i com defineix l´home savi (o feliç) 

La dissertació sobre què es la felicitat, com a posterior reflexió individual del què hem après, haurà de confeccionar-se seguint les pautes que apareixen en l´apartat d´avaluació 

I ara comencem! 

Clica els links sota la imatge per a buscar la informació necessària per a cada un dels filòsofs estudiats (i d´altres que vulgueu utilitzar)