AVALUACIÓ
 

L’ avaluació de la vostra feina serà la següent:

  • Nota de grup: la presentació que fareu davant la classe comptarà un 60% i tindrà en compte els aspectes que apareixen en la taula  1.
  • Nota individual: El correcte lliurament dins el termini establert i les contribucions al fòrum del Moodle comptaran un 20% de la nota final. La dissertació filosòfica sobre la felicitat comptarà un 20%. Aquest escrit es confeccionarà atenent a les orientacions per elaborar una dissertació que apareixen en la taula 2, i  és llurarà mijançant el Moodle.

TAULA 1

Just

Correcte

Bo

EXCEL.LENT 2

 

Recerca de la informació

Necesita ajuda per utilitzar els enllaços suggerits o navegar per la web

Utilitza ocasionalment els enllaços suggerits i navega amb facilitat sense ajuda

En general es capaç d’ utilitzar els enllaços per trobar la informació i navega fàcilment sense ajuda

Utilitza amb èxit els enllaços suggerits i d’ altres propis  per a trobar la informació i navega sense ajuda

 

Contingut

 

Es demostra poc coneixement respecte a les teories sobre la felicitat, i la informació és poc clara

ES demostra un coneixement parcial respecte a les teories sobre la felicitat

Es demostra un coneixement parcial respecte a les teories sobre la felicitat

Es demostra un bon coneixement respecte a les teories sobre la felicitat, i la informació és clara, rellevant i ordenada

Disseny

El treball té un aspecte poc atractiu visualment

El treball és correcte, però amb mancances

El treball està ben dissenyat, però li falta atractiu visual

El treball està ben dissenyat i és molt atractiu visualment

Presentació

El treball presentat és confús i desordenadt

El treball  és correcte, però amb mancances

El treball és bó, però amb alguna mancança respecte a l´ordre i la claredat

El teball és excel.lent, clar, ordenat i coherent

Valoració global

El resultat no és gaire bo

El resultat és correcte

El treball és bo

El treball és exce.lent