Yhdistyksestä - Om föreningen


Pikkalan kyläyhdistys ry - Pickala byförening rf on tammikuussa 2012 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, ajaa heidän yhteisiä etujaan sekä työskennellä alueen olojen ja turvallisuuden kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Ajatus yhdistyksen perustamisesta sai alkunsa syksyllä 2011 Marsuddenin alueen lasten koulubussipysäkin lakkauttamisen myötä. Yhdistyksen yksi merkittävimmistä ensimmäisistä tehtävistä tuleekin olemaan alueen lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen.

Yhdistyksen tehtävänä on myös seurata ja vaikuttaa kunnan kaavoituksen, liikennejärjestelyjen, ym kunnan toimimintaan, joka vaikuttaa alueen asukkaiden elämään. Yhdessä toimimalla pyritään saamaan alueen ääni paremmin kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa.

Mikäli asut alueella, toivomme että liityt mukaan jäseneksi. Mitä enemmän meillä on jäseniä, sitä suuremmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa omaan ympäristöömme ja saada aikaan parannuksia. Tervetuloa mukaan toimintaan! Lisätietoja liity jäseneksi -sivulta.

Yhdistyksen hallitus 2012:
Puheenjohtaja: Tapio Hintikka
Varsinaiset jäsenet: Robin Jansson, Miina Laru, Hanni Tuominiemi
Varajäsen: Outi Puuppo


Pikkalan kyläyhdistys ry - Pickala byförening rf är en registrerad förening som är grundad i Januari 2012. Dess verksamhet strävar till att fungera som en koppling mellan medlemmarna, arbeta för gemensamma förmåner samt förbättra områdets trygghet och trivsel.

Tanken om grundandet av föreningen fick sin början på hösten 2011 då Marsuddens skolbusshållplats nedlades. Det har lett till att föreningens första agenda är att förbättra välmående och säkerhet av barnen i området.

Föreningens andra intressen är bland annat också att följa med och påverka den kommunala grund- och trafiikplanläggninen samt andra kommunala beslut som angår områdets invånare. Med en gemensam front har vi större inverkan på besluten som görs.

Du är välkommen att ansluta dej om du bor på området. Desto mer medlemmar vi har, ju större möjligheter har vi att inverka på vår omgivning. Välkommen med! Mer informantion om anslutning hittar ni på Bli medlem -sidan.
 
 Föreningens styrelse 2012:
Ordförande: Tapio Hintikka
Styrelsemedlemmar: Robin Jansson, Miina Laru, Hanni Tuominiemi
Reserv: Outi Puuppo