PIKADO ZAJEDNICA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE


NOVA ADRESA PIKADO SAVEZA SMŽ
http://dartsmz.wix.com/pikadosmz

BROJ ŽIRORAČUNA: HR6124840081102900600

                                                                                                                             


 

Zapisnike susreta poslati na slijedeće E-mail adrese

       sasa.petak@gmail.com

stana013@gmail.com