Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach.

https://sites.google.com/site/pierwsza12345/home/logo%20projektu.jpg?attredirects=0