Quên Mật khẩu và Lấy lại Mật khẩu Tài khoản Chứng khoán HSC


Bài viết dưới đây là một phần không thể tách rời của bài viết 
Hướng dẫn Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán - ChungKhoanOnline. Bài viết dưới đây chỉ để giải thích một vấn đề cụ thể là Hướng dẫn lấy lại Mật khẩu do bạn Quên Mật khẩu Giao dịch Chứng khoán tại HSC.

Như đã nói trong bài viết trên, sau khi Đăng nhập vào VI-Trade HSC và nhập vào hệ thống nhiều lần bị sai (Có thể là do Quên) dẫn đến Tài khoản Chứng khoán của bạn bị tạm khóa. Nên việc cần làm bây giờ là lấy lại Mật khẩu. Cụ thể:

1. Lấy lại Mật khẩu từ Phiên bản VI-Trade HSC
       Phần Đăng nhập VI-Trade: Sau khi vào Link Đăng nhập VI-Trade. Ta có hình dưới:

Đăng nhập VI-Trade HSC       Tại mục 2 trong hình: Bấm vào "Nhấn vào đây" (Sau chữ "Quên Mật khẩu của bạn?") hoặc bấm Link Quên và Lấy lại Mật khẩu VI-Trade HSC. Ta có hình tiếp:

https://goo.gl/oCGhzd

       Ở đây bạn chỉ việc nhập 2 thông tin cá nhân của bạn là: Số Tài khoản Chứng khoán (Như của mình là 011C142810) vào ô "Mã Đăng nhập" và Số CMND của bạn vào ô "Số CMND/Hộ chiếu". Sau khi nhập xong thì sẽ có thông báo của HSC đã gửi lại vào Email đã đăng ký trên Hợp đồng Mở tài khoản Chứng khoán của bạn. Bạn chỉ việc vào Email lấy lại và lại Đăng nhập lại (Hệ thống bắt đổi Pass y như lần đầu tiên mới vào). Trường hợp có thắc mắc gì thì bạn báo lại Môi giới quản lý của mình hoặc gọi đến các số tổng đài kể trên (Nếu không trong giờ hành chính thì bạn Email lại như Email hỗ trợ support@hsc.com.vn).2. Lấy lại Mật khẩu từ Phiên bản VM-Trade HSC
       Phần Đăng nhập VM-Trade: Sau khi vào Link Đăng nhập VM-Trade. Ta có hình dưới:
VM-Trade HSC       
Tại mục đánh dấu đỏ thứ 2 trong hình: Bấm vào "Nhấn vào đây" (Sau chữ "Đặt lại Mật khẩu") hoặc bấm Link Quên và Lấy lại Mật khẩu VM-Trade HSC. Ta có hình tiếp:

Đổi Mật khẩu VM-Trade HSC       Ở đây bạn chỉ việc nhập 2 thông tin cá nhân của bạn là: Số Tài khoản Chứng khoán (Như của mình là 011C142810) vào ô "Mã Đăng nhập" và Số CMND của bạn vào ô "Số CMND/Hộ chiếu". Sau khi nhập xong thì sẽ có thông báo của HSC đã gửi lại vào Email đã đăng ký trên Hợp đồng Mở tài khoản Chứng khoán của bạn. Bạn chỉ việc vào Email lấy lại và lại Đăng nhập lại (Hệ thống bắt đổi Pass y như lần đầu tiên mới vào). Trường hợp có thắc mắc gì thì bạn báo lại Môi giới quản lý của mình hoặc gọi đến các số tổng đài kể trên (Nếu không trong giờ hành chính thì bạn Email lại như Email hỗ trợ support@hsc.com.vn).3. Lấy lại Mật khẩu từ Phiên bản HSC iTrade
       Phần Đăng nhập HSC iTrade: Sau khi tải phần mềm và bấm vào Ta có hình dưới:
       Tại mục đánh dấu đỏ "Quên Mật khẩu của bạn" trong hình: Bấm vào "Quên Mật khẩu của bạn" như trong hình. Ta có hình tiếp:
       Ở đây bạn chỉ việc nhập 2 thông tin cá nhân của bạn là: Số Tài khoản Chứng khoán (Như của mình là 011C142810) vào ô "Mã Đăng nhập" và Số CMND của bạn vào ô "Social ID/Passport No.". Sau khi nhập xong thì sẽ có thông báo của HSC đã gửi lại vào Email đã đăng ký trên Hợp đồng Mở tài khoản Chứng khoán của bạn. Bạn chỉ việc vào Email lấy lại và lại Đăng nhập lại (Hệ thống bắt đổi Pass y như lần đầu tiên mới vào). Trường hợp có thắc mắc gì thì bạn báo lại Môi giới quản lý của mình hoặc gọi đến các số tổng đài kể trên (Nếu không trong giờ hành chính thì bạn Email lại như Email hỗ trợ support@hsc.com.vn).


4. Lấy lại Mật khẩu từ Phiên bản HSC Trade Pro (cho iPhone, iPad)
       Phần Đăng nhập HSC Trade Pro: Sau khi tải phần mềm và bấm vào Ta có hình dưới:
       Tại mục đánh dấu đỏ "Quên Mật khẩu của bạn" trong hình: Bấm vào "Quên Mật khẩu của bạn" như trong hình. Ta có hình tiếp:
       Ở đây bạn chỉ việc nhập thông tin cá nhân của bạn là: Số Tài khoản Chứng khoán (Như của mình là 011C142810) vào ô "Mã Đăng nhập". Sau khi nhập xong thì sẽ có thông báo của HSC đã gửi lại vào Email đã đăng ký trên Hợp đồng Mở tài khoản Chứng khoán của bạn. Bạn chỉ việc vào Email lấy lại và lại Đăng nhập lại (Hệ thống bắt đổi Pass y như lần đầu tiên mới vào). Trường hợp có thắc mắc gì thì bạn báo lại Môi giới quản lý của mình hoặc gọi đến các số tổng đài kể trên (Nếu không trong giờ hành chính thì bạn Email lại như Email hỗ trợ support@hsc.com.vn).

       Như vậy là ta đã biết đổi lại mật khẩu nếu Quên mật khẩu ở tất cả các Phiên bản Giao dịch Chứng khoán của HSC.

(Pierpont Bui - Tháng 12/2016)
Comments