Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán HSC Phiên bản Phần mềm cho iPhone iPad - HSC Trade Pro

Bài viết dưới đây là một phần không thể tách rời của bài viết Hướng dẫn Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán - ChungKhoanOnline. Bài viết dưới đây chỉ để giải thích một vấn đề cụ thể là Hướng dẫn Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán tại HSC - Phiên bản Phần mềm cho iOS - HSC Trade Pro (iPhone hoặc iPad).
Như đã nói trong bài viết gốc ở trên, bạn đã biết cách Đăng nhập vào Phiên bản Internet nói chung VI-Trade HSC và cũng là Phiên bản phổ biến nhất mà mọi người hay dùng (Bạn cũng nên dùng Phiên bản này do tính cơ động của Website). Tuy nhiên do Phiên bản VI-Trade đó vẫn chỉ có 1 số tính năng nhất định, trong khi nhiều bạn lại đang dùng 1 thiết bị hệ iOS như iPhone, iPad (Đang rất phổ biến với tính bảo mật cao) nên HSC đã cho ra một bản cho hệ iOS này. Phù hợp với những người hay chạy ngoài đường và không hay ngồi văn phòng như các nhân viên kinh doanh, nhân viên quản lý, ... . Cụ thể các bước để vào: 

+ Vào Kho ứng dụng App Store trên thiết bị iPhone / iPad (Ở đây mình dùng iPad): 
+ Tìm kiếm Phần mềm Giao dịch Chứng khoán của HSC - HSC Trade Pro (Gõ vào ô tìm kiếm như hình và bấm vào Ứng dụng):
Sau khi vào Ứng dụng trên App Store. Ta bấm hình đám mây như trên hình để Tải về và Cài đặt Ứng dụng:
Sau khi cài đặt xong, ra ngoài màn hình chính của iPad bấm vào biểu tượng ứng dụng:
Sau khi bấm vào Ứng dụng, ta vào phần đăng nhập HSC Trade Pro. Ta có hình:
Đăng nhập vào Tài khoản Chứng khoán Phiên bản HSC Trade Pro bằng Tài khoản và Mật khẩu ngẫu nhiên do HSC cung cấp lần đầu qua Email hoặc Mật khẩu mới sau khi đã đổi Mật khẩu (Phiên bản sẽ không bắt bạn đổi ngay Mật khẩu khi Đăng nhập vào). Ta vào thẳng màn hình giao dịch:
Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thàng công Phiên bản HSC Trade Pro (Khá dễ dàng, không phải đổi Mật khẩu và tìm được ứng dụng trên App Store cũng khá dễ).(Pierpont Bui - Tháng 01/2017)
Comments