Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán HSC Phiên bản Website Mobile VM-Trade

Bài viết dưới đây là một phần không thể tách rời của bài viết 
Hướng dẫn Đăng nhập Tài khoản Chứng khoán - ChungKhoanOnline. Bài viết dưới đây chỉ để giải thích một vấn đề cụ thể là Hướng dẫn Đăng nhập Tài khoản Chứng khóan tại HSC - Phiên bản Website cho Mobile (VM-Trade HSC).
Như đã nói trong bài viết gốc ở trên, bạn đã biết cách Đăng nhập vào Phiên bản Internet nói chung VI-Trade HSC và cũng là Phiên bản phổ biến nhất mà mọi người hay dùng (Bạn cũng nên dùng Phiên bản này do tính cơ động của Website). Tuy nhiên do một số người do hay phải đi công tác tỉnh vùng sâu vùng xa, mạng 3G rất kém, vào rất chậm, muốn mua bán cái lệnh cũng khó nên với HSC, Công ty có thêm 1 Phiên bản khác cũng là Website nhưng riêng cho Mobile (VM-Trade). Phiên bản này có đặc tính rút gọn đi rất nhiều so với Phiên bản VI-Trade chỉ để lại vài tính năng cơ bản rút gọn để mua bán, xem lệnh, ... và phù hợp với cái màn hình nhỏ của Mobile. Phiên bản này do rút gọn nên không có chức năng Đổi Mật khẩu (Bạn có thể đổi bên Phiên bản khác). Cách vào khá đơn giản:

Truy cập vào đường link sau www.m.hsc.com.vn

VM-Trade HSC

Đăng nhập vào Tài khoản Chứng khoán Phiên bản VM-Trade bằng Tài khoản và Mật khẩu ngẫu nhiên do HSC cung cấp lần đầu qua Email hoặc Mật khẩu mới sau khi đã đổi (VM-Trade rút gọn nên không có tính năng đổi Mật khẩu). Ta vào thẳng màn hình giao dịch:

Giao dịch VM-Trade HSC

Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thàng công Phiên bản VM-Trade HSC (Khá dễ dàng, không phải đổi Mật khẩu và đường Link cũng dễ nhớ để vào).


(Pierpont Bui - Tháng 12/2016)
Comments