Khatam Terjemahan

                                                    [Previous] [Next] [Home]

Al-Aijr, dari ayat 91~99;

91. Yang jadikan Quran ini berbahagian-bahagian.

92. Demi Tuhan mu ! sesungguhnya kami akan tanya mereka sekelian.

93. Dari hal apa yan mereka telah kerjakan.

94. Lantaran itu, berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintah, dan berpalinglah dari orang-orang musrikin.

95. Sesungguhnya kami akan pelihara mu dari orang-orang yang memperolok-olok kan.

96. Yang mengadakan bersama Allah satu Tuhan lain, maka mereka akan mengetahui.

97. Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahawa sempit dada mu lantaran apa yang mereka katakan nya.

98. Lantaran  itu, bertasbihlah dengan memuji Tuhan mu, dan jadilah dari golongan orang-orang yang sujud.

99. Dan sembahlah Tuhan mu, sehingga datang kepada mu keyakinan itu.  


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/299226483485243/doc/388323591242198

[] http://www.facebook.com/groups/normazznyahoo/doc/408709745868545

Following Twitter,
[] https://twitter.com/PidatoKnajid/status/693954704137543680


.
Comments