Picaxe amb Linkat

Per programar els microcontroladors Picaxe amb Linkat, es pot fer servir l'entorn de programació LinAxePad, que ara també està en català.

El podeu descarregar de la pàgina web de picaxe.es, apartat software gratuït, i no és necessari instal·lar-lo, es pot executar directament un cop descomprimit.

Per decomprimir-lo només cal anar a la carpeta on s'ha descarregat, fer botó dret al damunt de l'arxiu i triar l'opció: Extreu aquí.

Per utilitzar el cable USB de transmissió de dades, si que caldrà fer una petita modificació a Linkat.

El cable de transmissió de dades de Picaxe, anomenat AXE027, està basat en un xip FTDI de conversió sèrie-USB. Aquest xip està suportat pels sistemes Linux a través del mòdul ftdi_sio (en kernels 2.4.20 i superiors). Per tant, en Linkat (Linkat 3 kernel 2.6.27, Linkat 4 kernel 2.6.31) no cal descarregar ni instal·lar cap driver.

Tot i així, com que hi ha molts productes de diferents empreses que utilitzen el mateix xip FTDI, cada producte té un identificador únic. Aquest identificador està programat dins del xip que hi ha dins del cable, de manera que quan el cable es connecta a l'ordinador, es pot identificar fàcilment.

El xip FTDI del cable AXE027 té un identificador 0xbd90 amb proveïdor (vendor) 0x0403.

El driver ftdi_sio que porten les distribucions Linux per defecte només reconeix alguns tipus de xips FTDI, per tant, cal “parxejar” el driver perquè reconegui l'identificador de l'AXE027. No us espanteu, que és molt senzill.

Per fer-ho, cal establir una nova regla udev, que s'apliqui quan l'ordinador s'inicia, seguint les següents instruccions:

Per fer-ho des del terminal (Aplicacions->Sistema->Terminal):

(Entre su i - hi ha un espai. La contrasenya per defecte de l'usuari root dels portàtils 1x1 és lncentre o lncentres, la lletra incial és una L minúscula):

alumne@ordinador:~> su -

Contrasenya: 

ordinador:~# gedit /etc/udev/rules.d/99-axe027.rules

S'obrirà un editor de text i haurem d'escriure el següent, inclosos els símbols #: (el text que no comença amb #, ha de quedar escrit en una sola línia)

# /etc/udev/rules.d/99-axe027.rules

# conté el pegat per al xip FTDI de l'axe027

# id(0xbd90)

SYSFS{idProduct}=="bd90", SYSFS{idVendor}=="0403",RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio product=0xbd90 vendor=0x0403"

Guardeu l'arxiu. Fet això, ja el podem utilitzar amb l'usuari root.

Usuaris diferents del root

Per tal de fer servir el cable amb un usuari diferent del root, caldrà afegir aquest usuari al grup uucp.

Per fer-ho, aneu al menú de gestió d'usuaris i contrasenyes (Sistema → Sistema → User and Group Management), trieu l'usuari i pitgeu “Edita”.

En la següent pantalla, seleccioneu la segona pestanya, “Detalls”.

I a l'apartat “Additional Groups” cerqueu i marqueu el grup uucp. Deseu els canvis.

Finalment, caldrà reiniciar l'ordinador.


L'entorn LinAxePad ens permet programar en basic.

Per poder generar el codi en basic a partir d'un diagrama de flux, podem fer servir algun entorn de programació vistual, com per exemple, Yenka

Yenka no és programari lliure, però té una versió per a linux (beta) i se'n poden aconseguir llicències gratuïtes per a ús domèstic o escolar.

Amb l'eina gratuïta de programació de pics de Yenka podem programar dibuixant diagrames de flux i exportar els programes a basic.

Un cop generat el codi en basic, cal copiar-lo i enganxar-lo al LinAxePad per passar el programa al microcontrolador.


Com que la versió Yenka del windows si permet bolcar directament el programa al PICAXE, existeix una altra opció que consisteix en instal·lar el wineHQ  a la Linkat3, ja que amb el wine que porta la LINKAT no funciona. Des de http://www.winehq.org/ trieu Descargar, distribució OpenSuse, copieu el link el repositori de l'OpenSuse  http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine/openSUSE_11.1/ i afegiu-lo a l'aplicació YaST, repositoris . Intal·leu també el wine des del YaST(Aplicacions/sistema).

Després obriu el wine i executeu l' instal·lador del Yenka per windows.  Recordeu que heu de demanar una llicència gratuïta per vosaltres (alumne o professor, pel centre educatiu o per casa).

Seguint aquest procediment també us podeu instal·lar el Programing Editor a la Linkat. Aquest programa quan l'executeu us donarà l'error de que li falta la llibreria mfc40.dll. Per solucionar-ho cal anar a l'opció del wine: Install a windows dll or component i seleccionar la llibreria mfc40.dll i fer D'acord.