Korszakok‎ > ‎

kék korszak1900-ban először járt Párizsban Carlos Casamegas társaságában. Casamegas öngyilkossága nagy erővel hatott Picasso kék korszakának képeire
 
A "kék korszak" igen sokban rokon a szecesszióval. Oda kapcsolja a vonal dekoratív jelentőségének a hangsúlyozása, és a képek témája, tartalma is némi rokonságot tart vele, a "Szerelmesek" és az "Élet" című képe Munch szimbolizmusára emlékeztet. Sokban azonban el is tér tőle: Picasso az irodalmias témákat is sajátos festői nyelven ragadja meg, s mind tartalmilag, mind formailag mélyebb, mint a szecesszió szimbolizmusa. Nem elégszik meg az irodalmias szimbólum egyszerű közlésével, hanem esztétikailag is kibontja a felvetett témát. E kék korszakra jellemző alkotásai a "Koldus", a "Vasalónő" (1904), az "Emberpár" ( 1903), az "Anyaság" (1901), a "Görnyedő ivó" ( 1902), az "Öreg zsidó" (1903), a "Terhesség" (1903) és az 1904-es "Emberpár", a XX. századi festészet legszebb darabjai. Az "Emberpár" nemcsak azért jelentős, mert olyan nagy drámai erővel sugallja a századelejei társadalmi helyzet embertelenségét, kiúttalanságát, a társadalomból kivetettek magárahagyottságát, a két együvétartozó ember szinte állatias egymásrautaltságát, a közösségét vesztett emberpár mikrokozmikus elhatároltságát, hogy arra nincs példa a korabeli képzőművészetben, hanem mutatja azt is, hogy a társadalmi válságból fakadó szorongó életérzés tolmácsolására nem elegendő a hagyományos formanyelv, sőt még azok a formai újítások sem, amelyekkel a posztimpresszionizmus gazdagította a képzőművészeti kifejezőeszközök tárházát. Picasso e képén még jobban elszakad a látványhűségtől, mint tették azt a posztimpresszionisták, tudatosan átalakítja az anatómia szabályait, a tartalmi szuggesztió érdekében a kompozíció belső törvényei szerint kiemel vagy elhagy stb. Nem véletlen, hogy e képében lényegében már felveti a fejlődés következő szakaszának a problémáit: a deformálás már a néger korszakot sejteti, az architektonikus szerkezet hangsúlyozása a prekubista korszak sajátja, a formai elemek felett önállóan határozó belső dráma pedig az expresszionizmus előfutára.

Aloldalak (1): rózsaszin korszak
Comments