สุขภาพภาคประชาชน

โรงเรียน อสม.

 
เนื้อเพลง มาร์ช อสม.
 
พวกเรา   อสม.
ไม่เคยย่นย่อ    งานต่อต้านโรคภัย
อสม.  ขอทุ่มจิตเทใจ
ช่วยเหลือคนไทย   ทั่วเมืองไทยให้รุ่งเรือง
โรคร้าย   กล้ำกรายเมื่อไรก็ช่าง
พวกเราตั้ง   ใจปัดภัย   หนุนเนื่อง
อสม.  ขอชนทั่วมุมเมือง
เข้าใจเรื่อง   เบื้องต้นการ  ปฐมพยาบาล
เทิดทูน   องค์พระภูมิพล
และล้นเกล้า   จักรีวงศ์  เหนือดวงมาลย์
ทำด้วยจิตกุศล  ช่วยปวงชน  เพื่อเป็นทาน
อสม.  หมายมั่น  สรรค์สร้างสังคมไทย
พวกเรา  อสม. มุ่งผดุงต่อ  งานช่วยอันยิ่งใหญ่
ดำเนินงาน  น้อมนำ  ให้คนไทย
ทุกคนสิ้นภัย   สุขภาพดี   ทั่วกัน เอย
(ซ้ำทั้งหมด)
 
 
 

เพลงมาร์ช อสม.

 
 
 
 
 
 

อสม.ร่วมใจ

ċ
เพลงอสม.rar
(2863k)
piboonrak1@gmail.com,
20 มี.ค. 2554 10:26
Comments