ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Υπεύθυνος:  Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Συνεργάτες: Δρ Ηλίας Τσέπης,  Δρ Ευδοκία Μπίλη

Tip: How to post an announcement