ΜΑΖΑ-ΟΓΚΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑhttp://www.heathersanimations.com/science/BFIN2.gif
 ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗ...
 
 
    Στη Φυσική επιδιώκεται οι µαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο της Φυσικής, προσαρµοσµένα βέ­βαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας.

Στόχοι

Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:
 • Να συµπεράνουν ότι τα υλικά σώµατα έχουν χαρακτηριστικές κοινές ιδιότητες (µάζα, όγκο, πυ­κνότητα).

­

 • Να περιγράφουν µε ενιαίο τρόπο τα ηλεκτρικά φαινόµενα αναφερόµενοι στη δοµή των ατόµων.

 

 • Να αναγνωρίζουν την κίνηση ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των υλικών ­σωµάτων.

 

 • Να περιγράφουν τη κίνηση των σωµάτων.

 

 • Να συνδέουν τις µεταβολές που συµβαίνουν στη φύση µε τη µεταφορά ή τις µετατροπές ενέργειας.

 

 • Να αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια κατά τη µεταφορά, το µετασχηµατισµό και την αποθήκευσή της διατηρείται.

 
http://www.heathersanimations.com/science/cu4n4l.gif 
 
Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ 

    Ιδιότητες των υλικών σωμάτων και μεταβολές της φυσικής τους κατάσταση.

   Υλικά σώματα και δομή της ύλης.

Στόχοι

 • Να έλθουν σε πρώτη επαφή με τις βασικές ιδιότητες των στερεών και των υγρών (π.χ. σκληρό – μαλακό, χρώμα, σχήμα).
 
 • Να συμπεράνουν ότι τα υλικά σώματα έχουν κοινές χαρακτηριστικές ιδιότητες (μάζα, όγκο, πυκνότητα).
 • Να σχηματίσουν μια πρώτη αντίληψη ότι οι μακροσκοπικές ιδιότητες της ύλης μπορούν να περιγραφούν με ενιαίο τρόπο με αναφορά στο μοριακό ή ατομικό επίπεδο.
 • Να αποδίδουν τη μεγάλη ποικιλία των υλικών σωμάτων στην ιδιότητα των ατόμων να συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους ώστε να δίνουν διαφορετικά είδη μορίων.
 • Να περιγράφουν με ενιαίο τρόπο τα ηλεκτρικά φαινόμενα
 
Υλικό Αναφοράς­

Βιβλίο Μαθητή - Κεφάλαιο 1

Τετράδιο Εργασιών

Τετράδιο Εργασιών - Κεφάλαιο 1


Βασικοί Όροι : όγκος,­ ογκομετρικό δοχείο, μάζα, ζυγός σύγκρισης, σταθμά, πυκνότητα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Διασκεδάζουμε με τη φυσική....
 

Τo Εύρηκα! (Eureka!) είναι μια χιουμοριστική σειρά κινουμένων σχεδίων (30 επεισόδια διάρκειας 5 λεπτών το κάθενα) καναδικής παραγωγής (TVOntario, 1980).


 

Βίντεο YouTube

 

Βίντεο YouTube

 

Βίντεο YouTube

 

Βίντεο YouTube

 
 
 

ĉ
audio audio,
26 Οκτ 2011, 11:33 π.μ.
ĉ
audio audio,
26 Οκτ 2011, 11:34 π.μ.
ć
MAZA.ppt
(142k)
audio audio,
26 Οκτ 2011, 11:33 π.μ.
ć
audio audio,
26 Οκτ 2011, 11:33 π.μ.
ć
audio audio,
26 Οκτ 2011, 11:32 π.μ.
ć
audio audio,
26 Οκτ 2011, 11:33 π.μ.