מבחנים לדוגמא

המבחנים המוצגים באתר, מכילים שאלות דומות לאלו שהופיעו במבחני הסיווג לאורך השנים.
יחד עם זאת, מאחר והם לא קבצים רשמיים שפורסמו על ידי הטכניון,
הם אינם מעידים על מבנה הבחינה או דרגת הקושי של הבחינה בהווה.
אולם, הם מאפשרים לתרגל את כל החומר בבת אחת, לכן מומלץ לפתור אותם בהתאם להתקדמות
הלמידה לקראת הבחינה.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  580k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:26 Max Shkatrut
ĉ
הצג הורד
  19k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:25 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  290k גירסה 1 10 בספט׳ 2015, 12:31 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  287k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  386k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:37 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  72k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  2472k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:37 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  75k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  2207k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:38 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  87k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  369k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:38 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  94k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  334k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:38 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  333k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:25 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  387k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:25 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  61k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  108k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:36 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  55k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  111k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:36 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  71k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  110k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:36 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  86k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  93k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:36 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  96k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  952k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:36 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  84k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  628k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:36 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  98k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  655k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:37 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  281k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  370k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:37 Saar Niv
Ċ
הצג הורד
  115k גירסה 1 29 ביולי 2014, 23:24 Max Shkatrut
Ċ
הצג הורד
  642k גירסה 1 7 בספט׳ 2014, 9:37 Saar Niv
Comments