ประกาศข่าวสาร

                         
           
                                 วิชา ฟิสิกส์ (PHY 121)
                        สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น
.......................................................................................................


 ประกาศสอบย่อยปลายภาควิชา PHY-121   

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 10:00-11:00 น.
ห้องสอบ 3-101A และ 3-101B
หรือ 9N-200
## ประกาศให้ทราบวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ##
.........................................................................................................


 คะแนนสอบกลางภาคปฎิบัติการ 1 (PHY122)

score-2-57

.........................................................................................................ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


นักศึกษาสามารถทำงานส่งผ่านได้ทาง internet

ให้ทำผ่าน email ของทางมหาวิทยาลัย 


******************************************************************************************************

การติต่อสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

      1. Facebook Comments
      2. Question - answer ที่มุมบนด้านซ้าย 
3. Line ติดต่อผู้สอน 


********** QR CODE **********

qrcode

Comments