9 клас‎ > ‎

Світлові явища

Самостійна робота №6

Варіант 1

1. Дівчинка стоїть на відстані півтора метри від плоского дзеркала. На якій відстані від себе вона бачить у ньому своє зображення?

2. Предмет розташований від плоского дзеркала на відстані 20 см. На якій відстані від предмета опиниться його зображення, якщо предмет відсунути на 10 см від дзеркала?

3. Побудуйте зображення предмета АВ (рис. 1) у плоскому дзеркалі. Визначте графічно область видимості цього предмета в дзеркалі.

4. Як слід розташувати два плоских дзеркала, щоб світна  точка і два її зображення лежали у вершинах рівностороннього трикутника? Задачу розв'язати графічно.

5. Потрібно освітити дно колодязя, спрямувавши на нього сонячні промені. Як треба розташувати плоске дзеркало, якщо промені Сонця падають на земну поверхню під кутом 60º?

 


Варіант 2

1. На столі лежить дзеркало. Як зміниться зображення люстри в цьому дзеркалі, якщо закрити половину дзеркала?

 2. У якому випадку поверхня розсіює світло, що падає на неї? Чому?

3. Побудуйте зображення трикутника в плоскому дзеркалі (рис. 2). Визначте графічно область видимості зображення.

4. Побудуйте зображення предмета (точки) у двох плоских дзеркалах, кут між якими дорівнює 60º. Скільки зображень при цьому виходить?

5. Сонячні промені складають із поверхнею Землі кут 40º. Під яким кутом до горизонту слід розташувати плоске дзеркало, щоб спрямувати промінь усередину вузької труби, закопаної вертикально в пісок? Промінь світла падає на плоске дзеркало.

 

Самостійна робота №7

Варіант 1

1. У якому випадку кут заломлення променя дорівнює куту падіння?

2. На рисунку 1 зображене заломлення променя світла на межі двох середовищ. Яке середовище має більшу оптичну густину?

3. Чому, перебуваючи в човні, важко влучити списом у рибу, яка плаває неподалік?

4. Знайдіть кут падіння світла, якщо кут заломлення 20°, а кут між падаючим променем і заломленим дорівнює 150°.

Варіант 2

1.Який кут – падіння чи заломлення – буде більшим  випадку переходу променя світла   з повітря у скло?  Зробіть креслення.

2. На рисунку 2 зображене заломлення променя світла на межі двох середовищ. Яке середовище має більшу оптичну  густину?

3. Чому зображення предмета у воді завжди є менш яскравим, ніж сам предмет?

4. Знайдіть кут відбивання світла, якщо кут заломлення 30°, а кут між відбитим променем і заломленим дорівнює 80°.


Самостійна робота №9

Варіант 1

1. Чи можна наблизитися до веселки?

2. Чому троянда червона?

3. На рисунку 1 зображено розкладання білого світла в спектр. Який колір зображено під номером 2?

а) Червоний; б) жовтогарячий; в) синій; г) фіолетовий.

4. Укажіть явище, яке досліджував Ісаак Ньютон за допомогою трикутної скляної призми: а) відбивання світла; б) дисперсію світла; в) заломлення світла; г) сонячне затемнення.

Варіант 2

1. Що визначає колір, який сприймає око, – довжину хвилі чи частоту світла?

2. Чому листя дерев зелене?

3. На рисунку 1 зображено розкладання білого світла в спектр.  Який колір зображено під номером 6?

 4. Закінчіть речення: „Світлофільтр з червоного скла…”

а) поглинає всі промені, крім червоних;

б) відбиває всі промені, крім червоних;

в) заломлює всі промені, крім червоних;

г) відбиває лише фіолетові промені.


Comments