7 клас


Урок № 3. Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Атоми. Молекули. Початкові відомості про будову атома. Ядерна модель атома. Електрони. Йони

Інтерактивна вправа «Шибениця»: «Знайомство з фізикою»


Урок №5. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин. Лабораторна робота №1.Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Відео. Виготовлення побутової мензурки

Урок №19. Самостійна робота №8.


Урок 26/17. Контрольна робота «Механічний рух»Урок №29.
Густина речовини.
Файл notebook12

7 клас (нова програма) Вага тіла, густина, закон Гука 

Урок №57. Урок-гра «Взаємодія тіл»

        ПрезентаціяУрок №47.  Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
Відео


Урок №48. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Розв'язування задач