ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาฟิสิกส์  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การสืบค้นเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ และแชร์ความรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังมีลิงค์แหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และความรู้อื่นๆ
.....ฟิสิกส์ที่จริงไม่ใช่เรื่องยากนะครับ  เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา แต่อาจจะยากตอนการคำนวณ ซึ่งจะต้องใช้ความความรู้ ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
.....ถ้าเราเข้าใจในธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้น ฟิสิกส์จึงไม่ยากสำหรับทุกๆคน......

  ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนโดยรูปแบบSTEM ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ
     
                
ปล่อยจรวดขวดน้ำ