Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης οι εγγραφές στις Ολυμπιάδες ολοκληρώνονται μία βδομάδα πριν από τη διεξαγωγή τους.

**Δεν γίνονται εγγραφές την ημέρα της Ολυμπιάδας!**


ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ