Ολυμπιάδες

Η Ε.Φ.Κ. διοργανώνει ολυμπιάδες Φυσικής για το γυμνάσιο και το λύκειο καθώς και ολυμπιάδες Επιστήμης για το δημοτικό. Οι πρωτεύσαντες μαθητές από τους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Κ. εκπροσωπούν την Κύπρο σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, οι οποίοι διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος η Ε.Φ.Κ.  
Για τη συμμετοχή στις Ολυμπιάδες της Ε.Φ.Κ είναι απαραίτητη η προεγγραφή πριν τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, όπως φαίνεται πιο κάτω

ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ 2017 - 2018

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  (Α φάση)  17 - 12 - 2017 10:00 - 13:00  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13 - 12 - 2017

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  (Β φάση)  18 - 03 - 2018 10:00 - 13:00  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    18 - 03 - 2018 10:00 - 13:00  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 11 - 03 - 2018

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    18 - 03 - 2018 10:00 - 13:00  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 11 - 03 - 2018

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   06 - 05 - 2018 11:00 - 12:00  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 01 - 05 - 2018

Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   06 - 05 - 2018 11:00 - 13:00  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 01 - 05 - 2018

Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 20 - 05 - 2018 10:00 - 11:00 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13 - 05 - 2018

Ε΄ & Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 20 - 05 - 2018 12:00 - 13:00 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13 - 05 - 2018


ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

https://www.jccsmart.com/e-bill/21812011