Ολυμπιάδες

Η Ε.Φ.Κ. διοργανώνει ολυμπιάδες Φυσικής για το γυμνάσιο και το λύκειο καθώς και ολυμπιάδες Επιστήμης για το δημοτικό. Οι πρωτεύσαντες μαθητές από τους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Κ. εκπροσωπούν την Κύπρο σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, οι οποίοι διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος η Ε.Φ.Κ.