Ολυμπιάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής

Η ύλη της Ολυμπιάδας Αστρονομίας - Αστροφυσικής αντιστοιχεί στο Βιβλίο Αστρονομίας του μαθήματος  Αστρονομίας της Β΄ Λυκείου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.  

Σημειώσεις για τα μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Αστρονομίας - Αστροφυσικής, από τον Ιωάννη Παναγιώτου. Μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

 Στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας θα προσφερθούν προαιρετικά διαδικτυακά μαθήματα. 

Ο σύνδεσμος για τα διαδικτυακά μαθήματα θα σταλεί στους μαθητές με email αμέσως μετά την εγγραφή τους. 

Οι πέντε μαθητές (Λυκείου) που θα πρωτεύσουν, θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής.                                           

4η ολυμπιάδα αστρονομίας - αστροφυσικής 

3η ολυμπιάδα αστρονομίας - αστροφυσικής 

2η ολυμπιάδα αστρονομίας - αστροφυσικής